Pressmeddelande -

Varuexport, varuimport och handelsnetto, oktober 2008, i löpande priser: Handelsnettot 10 miljarder i oktober

Den svenska varuexporten uppgick under oktober till 107,7 miljarder kronor medan varuimporten uppgick till 97,7 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 10,0 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 10,0 miljarder kronor under oktober 2008 enligt SCB:s preliminära beräkningar. För oktober 2007 var överskottet 10,9 miljarder kronor.

Varuexportens värde under oktober 2008 uppgick till 107,7 miljarder kronor och varuimportens till 97,7 miljarder kronor. Varuexportens värde ökade med 1 procent och varuimporten med 3 procent jämfört med oktober 2007. Antalet vardagar i oktober 2008 var lika många som i oktober 2007.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 13,7 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 3,7 miljarder kronor.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 8,0 miljarder kronor för oktober 2008 och 8,1 miljarder för september 2008. För augusti 2008 var motsvarande värde 8,5 miljarder.

Handelsnettot för januari - oktober 2008 gav ett överskott på 97,1 miljarder kronor
Hittills under året (januari - oktober 2008) har värdet av varuexporten ökat med 8 procent medan varuimporten har ökat med 9 procent i värde jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 1020,8 miljarder kronor och varuimportvärdet till 923,7 miljarder kronor. Handelsnettot för januari - oktober 2008 gav därmed ett överskott på 97,1 miljarder kronor. För motsvarande månader 2007 noterades ett överskott på 99,5 miljarder kronor.

 

Export, import och handelsnetto 2006-2008 (miljarder kronor); Reviderat värde = fet siffra

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____254160.asp

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

 

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____254160.asp

Definitioner och förklaringar

Den senastemånaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EUsamt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-12-30 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71
Förfrågningar
Maria Adolfsson
Tfn 08-506 947 25
E-post maria.adolfsson@scb.se
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post runo.samuelsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44