Pressmeddelande -

I GLÖMSKANS LAND En scenkonstföreställning om immigranter, utbombade familjer och tyska hembiträden

Vid andra världskrigets slut firade det befriade Europa att nazistregimens tid var över. En ny era började för de tyskar som levde inom Europas gränser och många fick uppleva ett efterlevande hat mot dem. På scen möter vi tre kvinnor som kom till Sverige efter kriget, vi får höra deras berättelser och vi får en inblick i hur förföljelse och diskriminering drabbar individer och grupper. Föreställningen – som bygger på två reportageböcker av Ylva Herholz – är baserad på verkliga händelser och verkliga människoöden.

Med utgångspunkt från det som hände på 30-talet, med rasism, intolerans och där grupper ställs mot grupper, får vi med scenkonstföreställning I Glömskans Land aningar om det som sker i vår egen tid.

Regi: Patrik Franke Scenografi: Sten Jensen Kostym: Ann Lottie Håkansson Ofbo

Skådespelare:

Eva Carlsson,     Anki Larsson,    Gunilla Wiklund.    Nadja Franke

Ämnen

  • Teater

Regioner

  • Stockholm

Scenkonstgruppen erbjuder scenkonst, ger möjlighet till mänskliga möten på/ utanför scenen och skapar en arena för samtal om viktiga och aktuella ämnen.

Scenkonstgruppen är en fri teatergrupp som turnerar över hela landet med Stockholm som bas. Gruppen består av etablerade personer som jobbar med manus, regi, skådespeleri, film och scenografi.

Vi arbetar även med olika externa uppdrag på andra teatrar, filmbolag, förlag etc. – samt producerar egna teaterproduktioner.