Gå direkt till innehåll
Foto: Uddevallahem
Foto: Uddevallahem

Pressmeddelande -

Energieffektivisering i fokus när Uddevallahem satsar vidare på fastighetsautomation i samarbete med Schneider Electric

Uddevallahem är en allmännyttig bostadsstiftelse med 9 000 boende i 4 675 lägenheter och med ett uttalat mål att minska miljöbelastningen från byggande och boende. Ett av målen är att minska energianvändningen med 2 kWh per kvadratmeter och år varje år fram till 2030. För att lyckas med det krävs ett aktivt arbete med styrning och uppföljning. Ett av de viktiga verktygen i arbetet är fastighetsautomationssystemet EcoStruxureTM Building Operation från Schneider Electric.

Till 2030 ska Uddevallahem vara 100 procent fossilfria och ha minskat energianvändningen med 30 procent per kvadratmeter jämfört med 2007, när målet sattes. Mellan 2007 och 2020 har Uddevallahem fått ner energianvändningen med 23 kWh per kvadratmeter. För att nå målet 2030 behöver användningen varje år minska med ytterligare cirka 1,5 procent, eller 2 kWh, per kvadratmeter.

– Den takten ser vi ut att kunna följa. Värt att nämna är att vi trots den ökande elektrifieringen med mer elektronik, mer utebelysning, fler fläktar, nya värmepumpar och så vidare, har lyckats minska elanvändningen mer än fjärrvärmen, säger Andreas Skälegård, energi- och installationssamordnare på Uddevallahem.

Ju mer data desto bättre beslut

En förutsättning för att vidta rätt åtgärder är att värme- och ventilationsinstallationer är uppkopplade till en central styrplattform. Ju fler installationer och ju fler mätpunkter som är uppkopplade, desto mer data erhålls och ligger till grund för beslut. Traditionellt har beslut tagits enbart av drifttekniker, men ju mer data som finns att tillgå, desto mer AI/maskininlärning kan användas, så att beslut även kan tas automatiskt av maskiner. Verktyget som samlar mest data hos Uddevallahem är EcoStruxure Building Operation från Schneider Electric. Plattformen samlar in data från hela fastighetsbeståndet, visualiserar, varnar vid avvikelser och ligger till grund för effektiva åtgärder. Systemet har de tekniska förutsättningarna för att skala upp AI/maskininlärningsbeslut i takt med att det matas med alltmer data.

– Vi har tuffa energieffektiviseringsmål men Schneider Electric här i Uddevalla är väldigt lösningsorienterade och lyhörda för våra önskemål och det underlättar arbetet mycket, säger Andreas Skälegård. Numera är nästan samtliga värmecentraler och ventilationsaggregat uppkopplade, men vi kommer öka automationsgraden ytterligare framöver och samla in ännu mer data att arbeta med.

Energieffektivisering under fastighetens hela livscykel

Uddevallahem jobbar aktivt och på många sätt med att minimera miljöbelastningen av byggande och boende. En del i detta är också att möjliggöra för hyresgästerna att själva påverka sin vatten- och elanvändning.

– Uddevallahem är en väldigt intresserad och kunnig beställare som ligger i framkant tekniskt. Det gör att vi tillsammans kan påverka utvecklingen av energieffektivisering i nya och gamla fastigheter med målet att uppnå så bra klimat som möjligt med så liten energiåtgång som möjligt. Dessutom med IT-säkerhet som en central aspekt vilket blir allt viktigare ju mer data som samlas in, säger Kenneth Nygren, team manager på Schneider Electric i Uddevalla.

Läs mer

Här kan du läsa mer om hur Uddevallahem jobbar med hållbarhet

Här kan du läsa mer om EcoStruxure Building Operation

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Blacharska, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com

Kenneth Nygren, team manager Schneider Electric Uddevalla, 0730-877 095, kenneth.nygren@se.com

Andreas Skälegård, energi- och installationssamordnare Uddevallahem, 0522-653 544, andreas.skalegard@uddevallahem.se

Ämnen

Kategorier


Om Schneider Electric:

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On.

Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet.

Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier.

Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

www.se.com/se

Presskontakt

Karolina Blacharska

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63

Den globala specialisten inom energihantering och automation

Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och partners gör Schneider Electric till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att "Life is On” är överallt och för alla.

Schneider Electric