Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Enkla åtgärder energieffektivast i fastigheter

Stockholm, 26 april 2016 –Enkla justeringsåtgärder och utbildning gör mest skillnad för att skapa energieffektiva fastigheter, enligt en färsk undersökning av Schneider Electric bland 100 kommuner och 100 energiintensiva företag. Enligt undersökningen anser flest att smarta fastigheter är den viktigaste faktorn för att skapa smarta städer. 

Idag har i stort sett alla kommuner och större energiintensiva företag genomfört energieffektiviseringsprojekt som minskat energianvändningen, allt enligt Energiindikatorn, Schneider Electrics årliga undersökning om energieffektivisering. Det är en mångdubbling i antalet projekt jämfört med 2010, när Energiindikatorn genomfördes för första gången av Schneider Electric, den globala specialisten inom energihantering och automation.
De åtgärder som både företag och kommuner i undersökningen har bedömt göra störst skillnad på kort sikt för energieffektiviteten är utbildning (28 %), följt av injusteringar av värme och ventilation (27 %) och sänkt rumstemperatur (27 %). Bland de åtgärder som ger störst effekt på lång sikt anger flest injustering av värme och ventilation (37 %), följt av belysningsstyrning (34 %), tilläggsisolering och fönsterbyten (32 %) och vattenbesparingar (28 %).

Smarta fastigheter, med effektiv energihantering anser flest (75 %) är viktigt för att att städer ska bli mer hållbara och energieffektiva. Därefter kommer smartare planering och dirigering av trafik (62 %), följt av smarta produkter och lösningar konsumenter/medborgare som gör att det är enkelt att se och påverka sin energianvändning (59 %).

− Både kommuner och näringsliv kan lära sig av varandra om vi ska nå eller överträffa EU:s effektiviseringsmål till 2020, vilket gynnar både miljön och samhällsekonomin. Det går ofta ganska lätt att räkna hem satsningar på energieffektivisering och det kan ge ett incitament att vilja satsa ännu mer. Schneider Electric har genomfört över 50 energitjänsteprojekt de senaste åren med en genomsnittlig energibesparing på 20 procent. För att veta om satsningen är lönsam gäller det dock att ha bra kostnadskoll. Här kan många kommuner lära sig av det privata näringslivet, säger Marc Nezet, Country President för Schneider Electric Sverige.

Fakta:Energiindikatorn är en undersökning som bygger på telefonintervjuer med ekonomi- och miljöchefer för 100 svenska kommuner och 100 svenska energiintensiva företag (branscherna el & energi, fastigheter och industri) med minst 100 miljoner kronor i omsättning.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Schneider Electric

Schneider Electric är en global specialist inom energihantering och automation. Med en omsättning på 27 miljarder Euro under 2015, 160 000+ medarbetare och verksamhet i mer än 100 länder, hjälper vi kunder att hantera energi och processer säkert, pålitligt, effektivt och hållbart. Från enklaste produkt till komplexa system bidrar vår teknik, programvaror och tjänster till att förbättra drift och automation av våra kunders verksamheter. Vår uppkopplade teknik omformar branscher, utvecklar städer och berikar tillvaron. På Schneider Electric kallar vi det Life Is On.

www.schneider-electric.com


Presskontakt

Karolina Blacharska

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63

Den globala specialisten inom energihantering och automation

Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och partners gör Schneider Electric till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att "Life is On” är överallt och för alla.

Schneider Electric