Pressmeddelande -

Installationstiden minskas med upp till 80 %

Den nya serien startkopplare och styrenheter, Telemecanique TeSys modell U, har allt. Med sin inbyggda intelligens fungerar modell U både som startkopplare och styr- och skyddsenhet.

TeSys modell U är den första kombinationen av startkopplare och styr- och skyddsenhet på marknaden, som erbjuder så mycket intelligens inbyggt på ett så litet utrymme.
TeSys modell U kontaktorbrytare är en startkopplare med frånskiljare, kontaktor och effektbrytare med skydd och styrning av 1-fas eller 3-fasmotorer. TeSys modell U har skydd för bl.a. termisk överlast, överström, obalans i faserna, jordfel och skydd mot kortslutning på motorer upp till 32 A och är med bredden 45 mm anmärkningsvärt kompakt för en 15 kW startkopplare.

Förutom den grundläggande funktionen att starta och stoppa elmotorer i produktionen i rätt tid och på rätt plats erbjuder modell U även övervakning och diagnostisering. Ett omfattande program med buss- och kommunikationsmoduler ger dessutom möjlighet till fjärrstyrning av den enskilda produktionsenheten och startkopplarna kan integreras i verksamhetens användning av industridatorer (PLC).

Minimal installationstid
TeSys modell U är flexibel att installera och anpassa. När kontrolltavlan har byggts kan de elektroniska skyddsmodulerna (med breda strömområden) väljas i sista ögonblicket och ”plug-in” görs utan att extra ledningar, märkning eller verktyg krävs. Det betyder att installationstiden minskas med upp till 80 % jämfört med traditionella lösningar. Den korta installationstiden är ett viktigt argument i en tid då huvuddelen av verksamheterna är starkt fokuserade på ”time-to-market”. TeSys modell U-modulernas uppbyggnad innebär dessutom att den enskilda verksamheten inte behöver ha så många komponenter i lager.

– Det är mycket som talar för TeSys modell U. Till ett mycket konkurrenskraftigt pris får man en lösning med avancerade prestanda, flexibel design och snabb installation, säger Anders Söderberg, produktchef på Schneider Electric Sverige AB.

– Dessutom är det viktigt för verksamheten att kunna övervaka elmotorerna i produktionen eftersom produktionsstoppen blir allt mer kostsamma. TeSys modell U kan till exempel ställas in för att hålla ett öga på motorns belastningsförhållande så att den sänder ett förlarm vid överbelastning, vilket ger operatören möjlighet att ingripa i tid. Dessutom är TeSys modell U är godkänd enligt norm för total koordination som innebär en svetsningssäker startkopplare som inte påverkas av en kortslutning. Den kan återinkopplas så snart som felen är åtgärdade – utan att ha tagit någon skada, påpekar Anders Söderberg.

Det är timmarna som är kostar
DynaMate, ett av Scania helägt, fristående bolag, har använt TeSys modell U ända sedan produktserien introducerades och har därför byggt upp en stor erfarenhet av startkopplarna. DynaMate erbjuder ett brett utbud av tekniska tjänster inom drift och underhåll av fastigheter, anläggningar och maskiner, samt energi och miljö. Bolaget har specialkompetens inom bland annat el, styr & regler, VVS, bygg och mek.

Installationen av nya kontrolltavlor med startkopplare har blivit enklare och installatörerna hos DynaMate använder betydligt mindre tid, eftersom alla enheter i systemet kopplas direkt till en grundmodul utan att några interna ledningar krävs. Har man behov av flera startkopplare i samma installation är det också en fördel att kunna montera dem direkt på strömskenor. DynaMate har dock lärt sig att installationen blir mer stabil, om strömskenan är vågrät.

– Inom vår verksamhet är det tiden som är dyrbar. Därför är den snabba och enkla monteringen av TeSys modell U ett viktigt argument, när vi väjer startkopplare, säger Mikael Jacobsson, projektledare på DynaMate AB.

Han påpekar även en annan fördel, nämligen att systemets enkelhet innebär att man behöver färre artiklar i lager. Bland de installationer där DynaMate använder TeSys modell U finns en anläggning, som styr en härdugn för transmissionskomponenter på Scania.

Internationella priser
TeSys modell U har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, bland annat utmärkelsen ”Årets Produkt” i kategorin ”Motorer, drivenheter och motorstyrning”, som utdelats av den amerikanska tidskriften EC&M, som anses vara en av de mest tongivande inom det elektriska området.

Tekniska specifikationer:
- Levereras i två kontrolltavelvarianter: 12 A och 32 A
- Brytkapaciteten är 50 kA/400 V (kan ökas till 130 kA om strömbegränsare används)
- Endast 6 typer av strömmoduler täcker området upp till 32 A
- Både lik- och växelström som styrspänning
- Endast 45 mm bred

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • schneider electric
  • tesys
  • dynamate
  • startkopplare

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2009 uppgick försäljningen till drygt 15,8 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på:
www.schneider-electric.se

Kontakter

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63