Pressmeddelande -

Nya Aqua Stark med utökad motståndskraft

Restaurangkök och lantbruk ställer särskilt hårda krav på strömställare och uttag. Inte minst går ämnen som vegetabiliska oljor och ammoniak hårt åt den plast som omger strömförande delar.

Eljo Aqua Stark
, som redan idag är Sveriges mest populära serie kapslade produkter, har blivit ännu bättre. Det handlar konkret om en utökad motståndskraft mot ammoniak och vegetabiliska oljor men även om en förbättrad brandklassning.

Plast med unika egenskaper– Detta har blivit möjligt genom en halogenfri plast som Schneider Electric har utvecklat, berättar Robert Palm, produktchef på Schneider Electric i Nyköping.
Därmed är Aqua Stark nu särskilt lämpad för installation i stallar och ladugårdar där ammoniak är vanligt förekommande och i restaurang- eller storkök med vegetabiliska oljor.

Utökad brandklassning
Aqua Stark har nu också en högre brandklassning vilket innebär att produkterna är testade och certifierade enligt IEC 60695-11-10 och 60695-11-20 (UL94) och uppfyller Lantbrukets brandskyddskommittés och Länsförsäkringars krav på brandsäkerhet. Rent konkret betyder det att Aqua Stark, om den skulle ta eld, slocknar inom 30 sekunder och att eventuell smält plast i form av droppar inte brinner och därför inte sprider en brand. Halogenfri plast har även den fördelen att den vid brand, till skillnad från exempelvis PVC-plast, inte ”läcker” klor. Ett ämne som bildar starkt frätande saltsyra då det blandas med vatten.

Ämnen

  • Byggnadsindustrin, branschfrågor

Kategorier

  • halogenfri plast
  • schneider electric
  • eljo aqua stark

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2009 uppgick försäljningen till drygt 15,8 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på:
www.schneider-electric.se

Kontakter

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63