Pressmeddelande -

Schneider Electric prisas för banbrytande insatser för ren energi

Schneider Electric har fått utmärkelsen ”2020 Clean Energy Trailblazer” av organisationen Climate Groups initiativ RE100. Det är första gången RE100 Leadership Awards uppmärksammar företag som gör mer än förväntat för att påskynda en framtid med ren energi. Schneider Electric uppmärksammades för sina omfattande löften om och insatser för övergången till ren energi. Det inkluderar företagets egna mål för hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp, digitaliseringsplattformen EcoStruxure™ som gör det möjligt för kunder att också minska koldioxidutsläppen i sina verksamheter, branschledande rådgivningstjänster för ren energi, samt programmet Access to Energy, som behandlar tillgång till energi i mindre utvecklade samhällen.

– Grattis till Schneider Electric som tilldelats Clean Energy Trailblazer i den första upplagan av RE100 Leadership Awards! Schneider Electric deltar i alla våra tre initiativ kring förnybar energi, smart energianvändning och elfordon, och tar tillvara möjligheter till ren energiomställning och bevisar att det är bra för affären. Genom att samarbeta med dem och dela deras kunskap och framgångsrecept hoppas vi inspirera fler företag att följa i deras fotspår, säger Mike Peirce, Corporate Partnerships Director på Climate Groupe.

Mot 100 procent förnybar el i Schneider Electrics verksamhet

Schneider Electric har satt upp tydliga klimatmål: Uppnå koldioxidneutralitet till 2025 (genom att tillåta viss klimatkompensation), och nettonoll koldioxidutsläpp till 2030 (utan att använda klimatkompensation). Detta uppnås genom att implementera energieffektiva lösningar i hela verksamheten, elektrifiera fossila bränslebaserade processer, skapa förnybar energiproduktion genom en mängd olika tekniker och byta mer än 14 000 bilar i företagsflottan till elbilar. För att visa sitt engagemang att uppnå dessa mål är Schneider Electric en så kallad triple joiner av The Climate Groups initiativ RE100, EP100 och EV100.

Som en del av sitt åtagande i RE100 kommer Schneider Electric att använda 100 procent förnybar el till 2030, med ett delmål på 80 procent år 2020 – en betydande ökning jämfört med 2017 då två procent bestod av förnybar el. Sedan detta åtagande gjordes har företagets utsläpp minskat med mer än 250 000 ton koldioxid på bara 24 månader. Framstegen rapporteras kvartalsvis via Schneider Sustainability Impact.

Företagets strategi för att använda förnybar el syftar att producera och utnyttja förnybar el via anläggningar på plats, energiköpsavtal (PPA) från anläggningar på andra platser, förnybar el från elnätet där det är tillgängligt och globala elcertifikat (EAC) vid behov.

Schneider Electric distribuerar också sina egna energihanteringslösningar, såsom EcoStruxure™ Microgrid Advisor, på sina anläggningar för att visa hur man praktiskt kan främja åtaganden om förnybar energi och minskade koldioxidutsläpp. Lokala elnät används för att hantera distribuerad produktion, laddning och lagring av el för fordon. För att öka förnybar produktion på plats samarbetar koncernen med finansiella och tekniska partners och utnyttjar innovativa finansieringsmodeller för OpEx och tredje part.

Hjälper kunder att använda förnybart

Att minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten utgör endast en bråkdel av Schneider Electrics insatser för att bekämpa klimatförändringarna. Koncernen erbjuder en rad tekniker och tjänster som hjälper kunder att digitalisera, minimera energianvändningen och maximera användningen av förnybar energi. Målet är att hjälpa kunderna att spara 120 miljoner ton koldioxid mellan 2018 och 2020.

Schneider Electric erbjuder rådgivningstjänster till tusentals globala företag genom sin division Energy and Sustainability Services (ESS), som hjälper företag att mäta, hantera och minska sina koldioxidavtryck genom en kombination av resurshantering, effektivitet och upphandlingstjänster. ESS är världens största företagsrådgivare för förnybar energi och har konsulterat mer än 100 direkta och virtuella PPA-transaktioner hittills, totalt mer än 8000 megawatt nybyggd vind- och solkraftsinfrastruktur i USA, Europa, Australien, Asien och Sydamerika, inklusive de första offentligt tillkännagivna paneuropeiska virtuella energiköpsavtalen och marknadsöppnande energiköpsavtal i Vietnam. ESS NEO Network™ – en global grupp som består av över 300 företag som arbetar för att främja upphandling av förnybar energi och snabbare beslutsfattande inom ren teknik – är det första i sitt slag och görs tillgängligt för alla kvalificerade kommersiella eller industriella köpare utan kostnad.

– Vårt syfte på Schneider Electric är att ge alla möjlighet att få ut det mesta av energi och resurser för att skapa positiv förändring och hållbarhet för alla. Vi engagerar oss på alla nivåer för att påskynda övergången till 100 procent förnybar el – i vår egen verksamhet genom att driva våra fabriker och kontor med förnybara energikällor och genom att tillhandahålla koldioxidsnål arkitektur och tjänster för minskade koldioxidutsläpp för våra kunder. Vi är glada för detta erkännande och gratulerar RE100-kollegorna för deras likasinnade strategier, säger Olivier Blum, Executive Vice President and Chief Strategy & Sustainability Officer på Schneider Electric.

Tillhandahåller ren och pålitlig energi för alla

Schneider Electric ser energi och digitalisering som grundläggande mänskliga rättigheter, som geralla tillgång till ett bättre liv, utbildning och ekonomiska möjligheter. Idag har cirka en miljard människor inte tillförlitlig energitillgång. Tack vare Access to Energy-programmet har koncernen tillhandahållit lösningar för förnybar energi till 27 miljoner människor, investerat i 20 företag och utbildat mer än 261 000 personer. Till år 2025 hoppas företaget ha utbildat en miljon människor i energihantering, stödja 22 000 entreprenörer med ren energi och år 2030 ge 80 miljoner människor tillgång till ren energi.

För mer information om Schneider Electrics hållbarhetsarbete och bidrag till FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG), besök http://sdreport.se.com

För mer information om Schneider Electric 2020 Corporate Energy & Sustainability Progress Report klicka här.

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Blacharska, presskontakt på Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • ren energi
  • energieffektivisering
  • schneider electric

Om Schneider Electric:

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On.

Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet.

Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier.

Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

www.se.com/se

Kontakter

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63