Pressmeddelande -

Schneider Electric står för Nya Karolinska Solnas kraftförsörjning

Skanska Healthcare AB har anlitat Schneider Electric för att bidra till skapandet av ett av världens miljövänligaste och driftsäkraste universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna. Universitetssjukhuset som just nu uppförs utanför Stockholm blir ett toppmodernt sjukhus med uppgift att bedriva storskalig specialiserad sjukvård, forskning och utbildning av högsta kvalitet.  Projektet är det största i Schneider Electric Sveriges historia.

Det nya universitetssjukhuset skapas för att kunna möta framtidens krav på sjukvården – med effektiva vårdflöden, ökat fokus på patienten och högre patientsäkerhet, till exempel genom att erbjuda enkelrum för inneliggande patienter för att bland annat förhindra smittspridning. Nya Karolinska Solna ska leverera en sjukvård av världsklass till de svårast sjuka patienterna. För ett sjukhus med sådana höga krav är det en självklarhet att den byggnad verksamheten befinner sig i måste hålla högsta möjliga miljöstandard.

Efter avslutad upphandling och kontraktsignering står det nu klart att Schneider Electric får i uppdrag att leverera en totalentreprenad för kraftförsörjningen av sjukhuset. Projektet är värt närmare 200 miljoner kronor. Inom ramen för avtalet kommer Schneider Electric att leverera en komplett lösning för kraftförsörjning som inkluderar låg- och mellanspänning, transformatorer och ett kraftövervakningssystem. Projektet kommer att löpa över fem kalenderår, där den mest omfattande leveransen kommer att ske inom 3 års tid.

 – Vi på Schneider Electric är stolta och glada över att få hjälpa Nya Karolinska Solna nå sitt mål om att bli världens driftsäkraste och miljövänligaste universitetssjukhus. Vi har en lång erfarenhet av att hjälpa sjukhus med att uppnå olika behov gällande driftsäkerhet, flexibilitet och energieffektivitet och vi har därför mycket att erbjuda i en sådan här anläggning, säger Andreas Orest, Solutions & Strategy Sales Manager för Schneider Electric.

Projektet att bygga Nya Karolinska Solna startade sommaren 2010 och kommer att pågå fram till hösten 2017. Den nya sjukhusanläggningen kommer att omfatta ca 320 000 kvm BTA, vilket motsvarar ungefär 24 stycken Hötorgsskrapor. Det nya sjukhuset planeras kunna ta emot sin första patient under 2016 och stå helt klart 2017.

 – Att Skanska Healthcare har valt Schneider Electric, som är världsledande inom kopplingsutrustningar, intelligent nätstyrning, mätutrustningar och installationsmaterial kombinerat med vår kunskap inom området, kommer att ha en avgörande inverkan på slutresultatet, avslutar Andreas Orest.

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • kraftförsörjning
  • nya karolinska solna
  • schneider electric

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 110 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, säkerhet, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2010 uppgick försäljningen till drygt 19,6 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på: www.schneider-electric.se

Om Nya Karolinska Solna
Universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna är ett OPS-projekt (offentlig privat samverkan). Swedish Hospital Partners (SHP) har fått uppdraget av Stockholms läns landsting att utveckla, projektera, bygga, finansiera, underhålla och ge service åt universitetssjukhuset. SHP ägs till lika delar av Skanska och Innisfree. Samarbetspartner till SHP är Skanska Healthcare och Coor Service Management. Nya Karolinska Solna blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning och utbildning av stor omfattning och högsta kvalitet. Det nya sjukhuset planeras öppna för den första patienten under 2016 och vara helt klart 2017. OPS-avtalet för drift, service och underhåll löper fram t o m 2039.

Kontakter

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63