Pressmeddelande -

Schneider Electric visar en exceptionell ökning med 25,9% efter första kvartalet

Schneider Electric visar en exceptionell ökning med 25,9% efter första kvartalet, höga tvåsiffriga tillväxtindex, samt förbättrade räntabilitetsparametrar i Danmark som ingår i Norden-Östersjöregionen. Det framgår av den alldeles nyss officiellt publicerade statistiken för det första kvartalet 2006.

Ǻterigen börjar Schneider Electric det nya året med framstående tillväxtsiffror. Den totala omsättningen i koncernen, med huvudkontoret i Paris, har under första kvartalet 2006 gått upp med 25,9% till det totala beloppet av 3180 miljoner Euro. Därtill hör också den rekordstora organiska ökningen på inte mindre än 13,3% för det första kvartalet.

– Under den här perioden har vi haft en väsentlig efterfrågan och tillväxt på i första hand automations- och elektromekaniska produkter, som kan tjäna som motverkan för konkurrensen från företagare från Kina och andra asiatiska länder, säger Jacky Puiroux, verkställande direktör för Schneider Electric Sverige AB.

Dock ska tilläggas att det första kvartalet 2006 omfattade ett större antal arbetsdagar, vilket stått för cirka 3% av den organiska ökningen, vilket kan få den motsatta effekten under andra och tredje kvartalet tillsammans, säger Jacky.

Koncernens förvärv (dvs. ABS EMEA, Juno Lighting och BEI Technologies m.fl.) har också bidragit med ett imponerande tillägg på 200 miljoner Euro, vilket motsvarade 7,6% för den angivna perioden. Utöver det har den höga eurokursen under första kvartalet bidragit med ytterligare 103 miljoner Euro eller +5% till det här utomordentliga resultatet.

Ökning på alla marknader
Schneider Electric har åstadkommit tvåsiffriga tillväxtindex inom försäljning i alla geografiska regioner, speciellt i Nordamerika och Västeuropa. USA, Östeuropa, Främre Orienten, Sydamerika och Syd-Östra Asien som tillsammans har stått för ökningen av genomsnittliga 30%. Resultaten på de nya växande marknaderna visar också en märkbar ökning – i genomsnitt på 22%.

– I Nordeuropa samt i övriga europeiska länder har omsättningen stigit med totalt 10,1%, vilket främjats av de ökande investeringarna, i synnerhet inom industrin. Samtidigt har försäljningen till slutkunder ökat märkbart, vilket också haft en positiv påverkan. Det gäller först och främst försäljning, via distributörer, av installationsmateriel och fastighertsautomation för privata bostäder och byggnader, säger Jacky Puiroux.

I Östeuropa såg man, som ett resultat av de stora investeringarna i alla sektorer, en omsättningsökning med nästan 30%.

– Vi utövar en offensiv strategi, som bygger på innovationer och expansion på marknader och sektorer med en hög potential till ändring av våra tillväxtindex. Tack vare vår position som marknadsledare i alla regioner, vår utveckling inom nya affärsområden, som nu överstiger 40% av vår omsättning samt pågående investeringar i teknologin drar vi fördelarna av det globala affärsklimatet, och vi har åstadkommit den rekordhöga organiska ökningen under första kvartalet 2006. Mot bakgrund av det förväntar vi oss att vår organiska tillväxt ska ligga på 6-7% under 2006, vilket markant överstiger målen i vårt företagsprogram new², Henri Lachmann, Chairman and Chief Executive Officer of Schneider Electric.

Ämnen

  • Hel-, delårsrapporter

Kategorier

  • schneider electric
  • finansiell info

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2009 uppgick försäljningen till drygt 15,8 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på:
www.schneider-electric.se

Kontakter

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63