Pressmeddelande -

Smart och säker effektbrytare

Nyligen lanserades den nya effektbrytarfamiljen Compact NSX med integrerade funktioner för analys, mätning och kommunikation. Den kombinerar innovationer från tidigare generationer vilket ger bättre prestanda genom nya brytförmågor och ökad säkerhet. Dessutom ger dess integrerade mätinstrument noggranna mätningar, inklusive diagnos och underhållsfunktion, vilket möjliggör en högre energieffektivitet än andra lösningar. Installationsmässigt och hanteringsmässigt är Compact NSX lika enkel som tidigare generationer; samma storlek och frontuttag, och en smidig Plug & Play-lösning för kommunikation.

Genom sina funktioner för mätning och kommunikation via öppna protokoll blir Compact NSX inte bara en skyddsprodukt utan även ett verktyg för att öka energieffektiviteten.

Compact NSX lanserades hösten 2008 under en serie seminarier som vände sig till konsulter, slutanvändare, ställverksbyggare och elinstallatörer som fick information om den nya serien.


Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • schneider electric
  • compact nsx
  • energieffektivisering

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2009 uppgick försäljningen till drygt 15,8 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på:
www.schneider-electric.se

Kontakter

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63