Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Zelio Relay utökas med RPM/RPF industrireläer

Schneider Electric – som är världsledande på kontaktorer – utökar sitt erbjudande med en komplett serie plug-in reläer. Den nya relä-serien Telemecanique Zelio Relay kommer att ge Schneider Electric en framskjuten plats på en marknad som är större än den för kontaktorer.

Efter en period med produktutveckling och teknikförvärv är nu Schneider Electric redo för att ta sig an världsmarknaden för industrireläer. Industrireläer är automatiserings-komponenter som används i alla typer av industriell utrustning för interfacesignaler, multiplicering av information och förstärkning av signaler från PLC-system.

Ökad marknadsandel
Med kunder som drar nytta av 13.000 försäljningsställen runt om i världen och ett starkt varumärke, avser Schneider Electric att öka sin andel på en marknad som anses vara 1,5 gånger större än den för kontaktorer.

– Vår primära väg till marknaden kommer att vara via återförsäljare vilket ökar tillgängligheten för produkterna när slutanvändarna har behovet, säger Mats Jacobsson, produktchef på Schneider Electric Sverige.

Fyra produktfamiljer
Det finns fyra familjer inom Zelio Relay: RS Interfacerelä, RXM Miniatyrrelä, RUM Universalrelä och RPM/RPF Effektrelä. Bland de nya reläernas många egenskaper bör följande nämnas:

- Komplett serie av plug-in reläer, socklar, störningsskydd, märkning och tvåpoliga kopplingsbyglar.
- Överensstämmer med de mest krävande standarderna (UL, IEC, RoHS)

Reläer:
- Val av antal kontakter (1 till 4 växlande kontakter)
- Anpassningsbar till alla vanliga spänningar
- Val av kontakttyp (runda eller flata stift)
- Testknapp och tvångsstyrning som standard
- Mekanisk indikering som standard

Socklar:
- DIN-skenmontage alternativt skruvmontering
- Val av anslutningsutförande på socklarna (blandade eller separerade anslutningar)
- Tidsbesparande system med tvåpoliga kopplingsbyglar
- Kompatibel för användning med tidreläer (REXL2/4 eller RE48A)

Ämnen

Kategorier


Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2009 uppgick försäljningen till drygt 15,8 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på:
www.schneider-electric.se

Presskontakt

Karolina Blacharska

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63

Den globala specialisten inom energihantering och automation

Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och partners gör Schneider Electric till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att "Life is On” är överallt och för alla.

Schneider Electric