Pressmeddelande -

Zelio Relay utökas med RPM/RPF industrireläer

Schneider Electric – som är världsledande på kontaktorer – utökar sitt erbjudande med en komplett serie plug-in reläer. Den nya relä-serien Telemecanique Zelio Relay kommer att ge Schneider Electric en framskjuten plats på en marknad som är större än den för kontaktorer.

Efter en period med produktutveckling och teknikförvärv är nu Schneider Electric redo för att ta sig an världsmarknaden för industrireläer. Industrireläer är automatiserings-komponenter som används i alla typer av industriell utrustning för interfacesignaler, multiplicering av information och förstärkning av signaler från PLC-system.

Ökad marknadsandel
Med kunder som drar nytta av 13.000 försäljningsställen runt om i världen och ett starkt varumärke, avser Schneider Electric att öka sin andel på en marknad som anses vara 1,5 gånger större än den för kontaktorer.

– Vår primära väg till marknaden kommer att vara via återförsäljare vilket ökar tillgängligheten för produkterna när slutanvändarna har behovet, säger Mats Jacobsson, produktchef på Schneider Electric Sverige.

Fyra produktfamiljer
Det finns fyra familjer inom Zelio Relay: RS Interfacerelä, RXM Miniatyrrelä, RUM Universalrelä och RPM/RPF Effektrelä. Bland de nya reläernas många egenskaper bör följande nämnas:

- Komplett serie av plug-in reläer, socklar, störningsskydd, märkning och tvåpoliga kopplingsbyglar.
- Överensstämmer med de mest krävande standarderna (UL, IEC, RoHS)

Reläer:
- Val av antal kontakter (1 till 4 växlande kontakter)
- Anpassningsbar till alla vanliga spänningar
- Val av kontakttyp (runda eller flata stift)
- Testknapp och tvångsstyrning som standard
- Mekanisk indikering som standard

Socklar:
- DIN-skenmontage alternativt skruvmontering
- Val av anslutningsutförande på socklarna (blandade eller separerade anslutningar)
- Tidsbesparande system med tvåpoliga kopplingsbyglar
- Kompatibel för användning med tidreläer (REXL2/4 eller RE48A)

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • schneider electric
  • telemecanique zelio relay
  • kontaktor
  • relä
  • sockel

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2009 uppgick försäljningen till drygt 15,8 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på:
www.schneider-electric.se

Kontakter

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63