Pressmeddelande -

Schüco bygger framtid - Imponerar på BAU-mässan i München

Sedan i måndags är BAU-mässan i München i full gång och succén är ett faktum. Under mottot Experience Progress visar Schüco prov på nytänkande och innovativa lösningar som ligger rätt i tiden både vad gäller teknik och design. En ”innovation walk” tar besökaren genom fokusområdena digitalisering & tillverkning, kommersiella byggnader och smarta bostäder. Den 2 300 kvm stora montern bjuder dessutom på flera temastudior som bland annat visar lösningar på hur vi kan minska bullernivåerna i städerna, använda den digitala tekniken i planerings- och byggstadiet samt driften av smarta fastigheter och hur du ritar in säkerhet innan den ens blir till ett tema. Ännu har du chansen att besöka mässan, du hittar Schücos monter i hall B1 fram till och med lördag den 19 januari.

Att Schüco spänner musklerna på BAU råder det ingen tvekan om. Det är inpräntat i företagets DNA att driva utvecklingen framåt med innovativ teknologi som utmanar branschen att våga ta nya steg. Världens största byggvarumässa BAU är den självklara arenan för att visa upp nya lösningar för en internationell publik. Bland årets nyheter utmärker sig bl.a. koncept som syftar till att minska ljudföroreningar och ta tag i de ökande problemen med buller i framför allt storstäderna. Designen bortom minimalism som låter panoramasystemen gå in i varandra och den vidareutvecklade energieffektiveten som mynnat ut i fler nya passivhuscertifierade produkter.

Tillgänglighet i form av barriärfria lösningar, maximal transparens och stora panoramalösningar visas upp och imponerar på besökarna som trängs i vimlet för att få se och höra allt om de nya systemen. 15 000 partner, arkitekter och kunder förväntas besöka montern varför loungeutrymmen och restaurangområden är vältilltagna. Nytt för i år är att produkterna presenteras i sin helhet i spännande kombinationer med andra nyheter, till skillnad från tidigare år där de presenterats var för sig. Kombinationerna tydliggör att det bara är fantasin som sätter gränser för vad som går att uppnå med företagets lösningar.

I sektionen bygga på höjden väcker den nya elementfasaden stort uppseende. Aldrig förr har Schüco presenterat en så flexibel och dynamisk elementfasad i standardutförande!

Det bästa med mässan sammanfattar dock Dr Stadlbauer, CTO/COO, så här:

”Det bästa med utställningen för mig är att det är det eventet hos Schüco där hela Schüco-världen och alla avdelningarna arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.”

Schüco ställer ut i monter 301, Hall B1 fram till och med lördag den 19 januari.

Läs mer om årets BAU-mässa, klicka här

För att besöka BAU 2019, klicka här