Pressmeddelande -

Äntligen! Ett helt giftfritt och miljöanpassat träskydd för din villa

För att träskyddsvätskor ska kunna vara effektiva måste de innehålla gifter, fram tills nu! Svensk forskning har lyckats utveckla ett helt unikt miljöanpassat träskyddsmedel, OrganoWood. Medlet är en fullständigt giftfri, långtidsverkande och högskyddande vätska för trä, mot brand, röta, mögel och angrepp av skadeinsekter.

OrganoWood lämpar sig både för inom- och utomhusbruk, innehåller inga kemikalier som kan påverka människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Detta är början på en ny, miljömässigt hållbar framtid för träskydd tack vare att man kan välja bort och ersätta andra giftiga alternativ.

En revolution for miljön och allt virke!

OrganoWood kan användas för behandling av diverse allmänna träytor, somträfasader, vindskivor, staket, friggebodar, verandor, trallvirke, MDF-skivor, plywood och masonit. OrganoWood kan då bara strykas på, och det räcker med en enda applicering för att uppnå ett resultat som ger ett effektivt långtidsskydd på utsatta ställen. Med OrganoWood får man brandsäkrare trähus och altaner med ett förbättrat rötskydd samt ett friskt och naturligt vackert virke som klarar angrepp från skadeinsekter och hussvamp. Plötsligt blir trä ett mycket säkrare, tåligare och användbart material.

Effektivt flamskydd. Också!

Trä som behandlas med OrganoWood får även ett effektivt flamskydd. Att försöka tända OrganoWood behandlat virke med hjälp av tändvätskor leder bara till att elden självdör när vätskan brunnit ut. 

OrganoWood har genomgått flera oberoende brandtester genomförda av Sverige Tekniska Forskningsinstitut i Borås med goda resultat. Vid applicering av OrganoWood förtätas vedstrukturen vilket också försvårar för rötsvamp att angripa virket. Tack vare alkaliskt pH förhindrar skyddsmedlet att mögelsvamp växer på virkets yta.

OrganoWood finns att köpa på XL-Byggs butiker.


Pressmeddelande

Äntligen! En helt giftfri, miljöanpassad träskyddsvätska2011-07-22 09:21

För att träskyddsvätskor ska kunna vara effektiva måste de innehålla gifter, fram tills nu! Svensk forskning har lyckats utveckla ett helt unikt miljöanpassat träskyddsmedel, OrganoWood. Medlet är en fullständigt giftfri, långtidsverkande och högskyddande vätska för trä, mot brand, röta, mögel och angrepp av skadeinsekter.

OrganoWood lämpar sig både för inom- och utomhusbruk, innehåller inga kemikalier som kan påverka människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Detta är början på en ny, miljömässigt hållbar framtid för träskydd tack vare att man kan välja bort och ersätta andra giftiga alternativ.

En revolution for miljön och allt virke!

OrganoWood kan användas för behandling av diverse allmänna träytor, somträfasader, vindskivor, staket, friggebodar, verandor, trallvirke, MDF-skivor, plywood och masonit. OrganoWood kan då bara strykas på, och det räcker med en enda applicering för att uppnå ett resultat som ger ett effektivt långtidsskydd på utsatta ställen. Med OrganoWood får man brandsäkrare trähus och altaner med ett förbättrat rötskydd samt ett friskt och naturligt vackert virke som klarar angrepp från skadeinsekter och hussvamp. Plötsligt blir trä ett mycket säkrare, tåligare och användbart material.

Effektivt flamskydd. Också!

Trä som behandlas med OrganoWood får även ett effektivt flamskydd. Att försöka tända OrganoWood behandlat virke med hjälp av tändvätskor leder bara till att elden självdör när vätskan brunnit ut. 

OrganoWood har genomgått flera oberoende brandtester genomförda av Sverige Tekniska Forskningsinstitut i Borås med goda resultat. Vid applicering av OrganoWood förtätas vedstrukturen vilket också försvårar för rötsvamp att angripa virket. Tack vare alkaliskt pH förhindrar skyddsmedlet att mögelsvamp växer på virkets yta.

OrganoWood finns att köpa på XL-Byggs butiker.

Kontaktperson:

Maria Littorin, VD

Science FiveWood Europe AB

Tel: 0733-33 50 50

Email: maria.littorin@fivewood.se


Ämnen

  • Bygg, fastighet

Science FiveWood Europe AB är en ny aktör på marknaden för kemiskt-tekniska produkter. FiveWood är ett privatägt företag vars produkter vänder sig till både konsumenter och till proffs. Huvudkontoret ligger i Göteborg. FiveWood utvecklar i första hand egna produkter men är också återförsäljare till andras, tex OrganoWood träskyddsvätska. Inom kort lanseras en helt ny serie med bl a rengöringsprodukter

Kontakter

Maria Littorin

Presskontakt VD 031-81 40 00