Skip to main content

Sveriges Innovationsriksdag 2018 i Science Park Borås om Cirkulär Ekonomi

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2018 07:00 CET

I Borås hålls Sveriges Innovationsriksdag 2018 som handlar om cirkulär ekonomi. Foto: Jan Kansanen

Sveriges Innovationsriksdag samlar 10-11 april det svenska ekosystemet för innovation under temat cirkulär ekonomi i Science Park Borås. Sveriges Innovationsriksdag arrangeras för åttonde året i rad av Swedish Incubators & Science Parks och i år i samarbete med Science Park Borås och Inkubatorn i Borås.

– Cirkulär ekonomi är högaktuellt och påverkar hela samhällsutvecklingen. Vi mobiliserar därför Sveriges nationella struktur av inkubatorer och science parks i ämnet under Sveriges Innovationsriksdag tillsammans med nationella, regionala och lokala nyckelaktörer från näringsliv, akademi och samhälle i Borås, säger Erik Bresky, vd Science Park Borås

Sveriges Innovationsriksdag är den medlemsbaserade branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks årliga konferens för innovation och affärsutveckling som 2018har temat Cirkulär ekonomi.

Science Park Borås är en kreativ miljö och mötesplats och ett utvecklingsnav i Borås som utvecklats från en traditionell industristad med textilproduktion som huvudsaklig näring till en modern utvecklingsnod där den samlade kunskapen från textilbranschen förädlats av kunskapsintensiva företag till nya innovationer och affärsmodeller.

För åttonde året i rad arrangeras Sveriges Innovationsriksdag när yrkesverksama och beslutsfattare från akademi, näringsliv, offentlig sektor och nationell politik samlas för att utbyta kunskap, erfarenheter och diskutera policies inom innovation.

2017 års Sveriges Innovationsriksdag arrangerades i Norrköping och Linköping. Konferensen attraherade 400 yrkesverksamma och beslutsfattare och 40 aktörer inom det svenska ekosystemet för innovation. Därtill prisades 12 entreprenörer som morgondagens samhällsbyggande entreprenörer av Swedish Incubators & Science Parks i samarbete med Stiftelsen ÅForsk och 201 möten ägde rum mellan startupföretag och storföretag.

Sveriges Innovationsriksdag är en nationell plattform som samlar hela ekosystemet för utbyte av erfarenhet och kunskap inom praktisk affärsutveckling och innovationsledning, utveckling av policies för innovation samt affärsmöten mellan startupföretag och storföretag.

Programmet för Sveriges Innovationsriksdag 2018 uppdateras kontinuerligt på webbsidan för Sveriges Innovationsriksdag. www.sverigesinnovationsriksdag.se

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är en ledande nationell årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationskraft. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovativa miljöer, myndigheter, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare från små och stora bolag, media och andra opinionsbildare.

För mer information eller frågor kontakta:

Erik Bresky, VD, Science Park Borås

+46733778520

erik.bresky@hb.se

Magnus Lundin, VD, Swedish Incubators & Science Parks

+46709703807

magnus.lundin@sisp.se

Science Park Borås är en möjliggörare för innovationer i Boråsregionen. Med resurser från forskning och prototypframtagning skapar vi möjligheter för kommersialisering av produkter och tjänster. Science Park Borås skapar samhällsnytta och resultat tillsammans med akademi, institut, näringsliv, offentliga aktörer och det civila samhället.

Genom de olika aktörernas olika kompetenser och resurser skapas möjligheter att realisera idéer, utveckla och generera nya innovationer, produkter och tjänster på marknaden. Science Park Borås arbetar för en positiv samhällsutveckling genom cirkulär ekonomi.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy