Press release -

Mjärdevi i Brasilianskt Hotspot-samarbete

Sten Gunnar Johansson från Mjärdevi Science Park representerar Sverige vid den brasilianska workshopen ”Intertwining Brazil and Sweden Innovation Hotspots to drive Industrial Cooperation and Competitiveness” den 11-12 maj i São Paulo, Brasilien.

VINNOVA och deras brasilianska motsvarighet ABDI (The Brazilian Agency for Industrial Development) är arrangörer. Mjärdevis VD Sten Gunnar Johansson deltar i rollen som Sweden Kick-off discussant i den del av programmet som behandlar The Innovation Panorama in the Brazilian and Swedish Scenarios.

- Ett viktigt och intressant möte mellan det brasilianska och det svenska innovationssystemet, säger Sten Gunnar. Vi har sedan tidigare många goda kontakter och ingångar i Brasilien. Deltagandet i den här workshopen kan förhoppningsvis stärka vår position där ytterligare. Vi tror på ett växande intresse för Brasilien som marknad och ett ökat samarbete mellan teknikparker i de båda länderna etablerar definitivt en stabil plattform att arbeta utifrån.

ABDI - The Brazilian Agency for Industrial Development

VINNOVA - Verket för innovationssystem

 

Topics

 • Business enterprise

Categories

 • industriellt samarbete
 • vinnova
 • brasilien
 • hotspot
 • innovation
 • intertwining
 • teknikpark
 • science park
 • mjärdevi
 • linköpings kommun
 • linköping
 • internationell
 • internationalisering

Regions

 • Linköping

Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för innovativa företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

Contacts

Lena Miranda

Press contact VD +46 70-529 56 45