Press release -

Mjärdevi Wall of Fame invigt

Strax före kl 13.00 torsdagen den 2 september föll täckelset för Mjärdevi Wall of Fame. Invigningsförrättare var Marcus Wallenberg, Åke Svensson, Mille Millnert och Paul Lindvall.

På Wall of Fame lyfts personer fram som genom ett långvarigt engagemang och intresse påtagligt har medverkat till att utveckla Mjärdevi Science Park till en innovativ samlingsplats för entreprenörskap och teknikutveckling.

Följande personer finns nu representerade på Mjärdevi Wall of Fame i Mjärdevi Center, Teknikringen 10, Linköping:

Robert Forchheimer (f.1948)
är professor i bildkodning vid Linköpings universitet. Han har sedan början av 80-talet varit synnerligen aktiv i Mjärdevi, dels som medgrundare till en rad bolag, bl a Sectra och IVP, men också som rådgivare och inspiratör.Utbildad i Elektroteknik vid KTH och har haft LiU som huvudsaklig arbetsplats.

Eva Joelsson (f. 1945)
Har varit engagerad i Linköpings näringslivsutveckling utifrån stort intresse och politiska uppdrag. Hon har framgångsrikt bidragit, särskilt under sin tid som borgmästare, till att placera Mjärdevi Science Park på både den nationella och den internationella kartan.Hon har studerat vid LiU och arbetat på bland annat Saab, Datasaab, Ericsson Information Systems och Linköpings kommun.

Ingemar Lundström (f. 1941)
är professor i tillämpad fysik vid Linköpings universitet. Byggde upp avdelningen för tillämpad fysik vid LiU, vilken varit en stark generator av avknoppningsföretag genom åren. Ingemar Lundström har varit en engagerad rådgivare och inspiratör i ett flertal Mjärdevibolag, främst inom sensorområdet.Utbildad på Elektrotekniklinjen vid Chalmers. Kom till LiU 1978.

Bengt Nilsson (f. 1955)
Och hans studiekamrater startade IFS i en korridor i Ryd i början av 1980-talet. De utvecklade IFS till ett ledande internationellt företag inom affärssystem. Sedan etableringen av IFS huvudkontor i Mjärdevi 1989 har Bengt Nilsson medverkat till Mjärdevis utveckling genom sitt entreprenörskap och ledarskap samt genom satsningar på olika tillväxtbolag. Läst på I-linjen vid LiU och huvudsaklig arbetsplats har varit IFS. Engagerad i flera styrelser.

Lars-Erik Nordell (f. 1952)
var bland de första inflyttarna i Mjärdevi Science Park som medgrundare till Innovativ Vision. Genom stort intresse och engagemang har han varit en stark resurs för Mjärdevis utveckling som rådgivare, coach och styrelseordförande i ett flertal bolag, bl a Kreatel Communications.Läst på Y-linjen vid LiU, har arbetat på LiU och Innovativ Vision och är nu verksam som affärsängel.

Viggo Wentzel (f. 1924)
var under stora delar av 50-, 60- och 70-talen pionjär i arbetet med att utveckla den svenska datortekniken. Hans betydelse för regionens och indirekt Mjärdevi Science Parks utveckling kan inte nog betonas.Utbildad på Elektrotekniklinjen vid Chalmers och har bland annat arbetat på Chalmers, Saab, Datasaab och Ericsson.

Marie Westrin (f. 1958)
Är engagerad i nuet och utvecklar framtiden. Genom sin bas i Mjärdevi och med ansvar för globala teknikutvecklingsfrågor inom mobiltelefoni bidrar hon på ett synnerligen kraftfullt sätt till Mjärdevis nationella och internationella lyskraft. Marie Westrin är flera gånger utnämnd till en av landets viktigaste IT-personer och uppskattas mycket för att hon bjuder på sig själv som förebild. Utbildad på Y-linjen vid LiU och arbetar på Ericsson.

Mer information:EvaMarie Törnström, Mjärdevi Science Park, 0738-00 53 59
Pressbilder finns på www.mjardevi.se under press/pressbilder

 

Topics

  • Science, technology

Categories

  • wall of fame
  • invigning
  • science park
  • mjärdevi
  • mjärdevi center
  • linköpings universitet
  • linköping

Regions

  • Linköping

Contacts

Lena Miranda

Press contact VD +46 70-529 56 45