Press release -

Världskonferens i Korea 23-26 maj

Mjärdevi Science Park deltar i den just nu pågående XXVII IASP World Conference 2010 i Daejeon, Korea. Lokal arrangör för denna konferens för världens alla Science och Technology Parks är Daedok Innopolis och huvudarrangör är IASP - International Association of Science Parks.

Konferensens huvudtema är G3: Global Green Growth - Challenges and Opportunities for Science and Technology Parks. Vid konferensen kommer Sverige att synas tydligt, både i form av svenska föredragshållare och Sten Gunnar Johansson, VD för Mjärdevi Science Park, som kommer att vara moderator.

- Det handlar om att sätta Sverige på kartan, säger Sten Gunnar. Det hjälper inte om vi själva tycker att vi är världsbäst, Vi måste få övriga världen att förstå det också. Vi måste synas för att finnas.

Och Sverige syns i Science Park-sammanhang. Just nu har IASP 376 Science Parks som medlemmar från hela världen, de flesta från Europa. Ser man till de enskilda länderna finns flest i Spanien (22 st) medan Sverige med sina 14 IASP-anslutna parker kommer på andra plats. Först på tredje plats kommer Kina med 12 parker.

- Att så många svenska parker gått med i IASP visar att internationalisering blivit en allt viktigare fråga för företagen i de svenska teknikparkerna, förtydligar Sten Gunnar. Att som företag finnas i en park som är medlem i en världsorganisation av det här slaget skapar kontaktytor och ingångar i nya marknader. De svenska parkerna visar definitivt upp ett allt mer ökat intresse för internationella affärer och internationella utbyten.

Mer information: Sten Gunnar Johansson, VD för Mjärdevi Science Park AB, tel 0705 936 346

Topics

 • Business enterprise

Categories

 • världskonferens
 • korea
 • teknikpark
 • soft landing
 • science park
 • mjärdevi
 • linköping
 • internationell
 • internationalisering

Regions

 • Linköping

Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för kunskaps- och utvecklingsintensiva företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

Contacts

Lena Miranda

Press contact VD +46 70-529 56 45