Pressmeddelande -

FlexProp levererar ny teknik till Volvo

Halmstadsföretaget FlexProp AB har fått en order från ABB


på ny produktionsteknik för tillverkning av lastbilshytter vid


AB Volvos anläggning i Umeå. Ordern omfattar lätta fixturer


och gripdon i kolfibermaterial.


I en pilotanläggning i Umeå har AB Volvo sedan 2004 tillverkat


7 000 lastbilshytter med den nya tekniken och investerar nu 1,2 miljarder


kronor i en helt ny produktionslinje baserad på FlexProps teknik.


Den nya tekniken och de nya lätta kompositmaterialen har varit


under utveckling i närmare tio år, då AB Volvo för första gången


aktualiserade frågan.


Genom att tillverka fixturer och gripdon i lätta kompositmaterial kan


dessa hanteras av konventionella robotar, vilket leder till att komponenter


som sidor, tak och bakstycken till lastbilshytterna kan sammanfogas och


tillverkas mer rationellt.


- De gamla fixturerna av stål är så tunga att de begränsar


processplanläggningen,berättar Karl-Otto Strömberg på FlexProp AB, som


ansvarat för arbetet med att utveckla de nya materialen och fixturerna.


- Våra fixturer väger kompletta inte mer än maximalt 200 kg! Men de


är samtidigt lika vridstyva och hållfasta som om de vore gjorda av stål, i


vissa avseende till och med ännu bättre. Detta resulterar i en mer flexibel,


men ändå robustare process med bättre produktivitet.


- Produktionslinjen i Umeå blir den första fullskaliga kommersiella


anläggningen med den här nya tekniken, berättar Karl-Otto Strömberg.


Den öppnar för nya och flexiblare produktionsmetoder inom verkstadsindustrin,


som kan appliceras i en rad olika sammanhang inom en rad


olika områden.


Flexprop AB har sin bas i Science Park Halmstad, en miljö med stor


betydelse för företagets utveckling.


Utvecklingsarbetet av det nya systemet har, förutom med AB Volvo,


bedrivits i nära samarbete med såväl ABB som Högskolan i Halmstad.


Projektet har delvis finansierats av Vinnova, en statlig myndighet med


uppgift att stödja behovsmotiverad forskning, via fordonsprogrammet


MERA.


Såväl fixturen och gripdonet är egna patenterade uppfinningar från


FlexProp AB.


För ytterligare information,


var vänlig kontakta:


FlexProp AB


Karl-Otto Strömberg


Tel: 035-18 48 30


Mobil: 0705-18 48 31


E-post: karl-otto.stromberg@flexprop.se


Sciencepark Halmstad


Ulf Andersson


Mobil: 0705-186 101


E-post: u.andersson@scienceparkhalmstad.se


Högskolan i Halmstad


Bengt-Göran Rosén


Tel: 035-16 76 04


Mobil: 0730-33 52 72


E-post: bengt-goran.rosen@hh.se

Ämnen

 • Vetenskap, teknik

Taggar

 • ny teknik
 • nya material
 • kompositmaterial
 • kolfiber
 • produktion
 • produktionsteknik
 • innovation
 • investering
 • ny order
 • order
 • ny leverans
 • leverans
 • fordonsindustri
 • verkstadsindustri
 • volvo
 • volvo lastvagnar
 • abb
 • högsskolan i halmstads
 • science park halmstad
 • vinnova
 • halmstad
 • umeå
 • fixturer
 • robot
 • halland
 • västerbotten

Regioner

 • Halmstad

Presskontakt

Catharina Lilja

Presskontakt VD VD 0706 -18 61 42

Relaterat material