Gå direkt till innehåll
Under workshoppen Cross Collaboration Day framkom många nya idéer att arbeta vidare med.
Under workshoppen Cross Collaboration Day framkom många nya idéer att arbeta vidare med.

Nyhet -

Samverkansprojekt för att förbättra människors hälsa

Innovation inom life science måste mer än tidigare utgå från vårdens behov och villkor. Med det som utgångspunkt ska Inn2Health – ett nytt branschöverskridande samverkansprojekt i Västra Götaland – skapa idéer till lösningar som sedan testas.

Sex västsvenska science parks med olika specialisering går samman i det treåriga projektet Inn2Health. I projektet medverkar även MedTech West och Västra Götalandsregionens inköpsorganisation.

- Det är spännande och unikt att regionens alla science parks går sammanför att se nya möjligheter och kunna stötta nya initiativ. Vi kommer att lära oss mycket av varandra och nätverket blir än större, både i region, teknik och forskning. Projektet bjuder in branschöverskridande och det ska bli spännande att få vara med och se vad detta kan leda till, säger Hanna-Maria Verdonck, innovationsrådgivare vid Gothia Science Park.

I projektet kan nya lösningar och idéer verifieras och utvärderas innan de testas i vårdens verkliga miljöer. Samtidigt kan allt göras med utgångspunkt i de kravställningar som vårdens inköpare formulerar.

- Det ger en stor konkurrensfördel för näringslivet att få möjlighet att bättre förstå kundernas behov. Men viktigast är att det här sättet att arbeta kan bidra till att både befintlig och ny teknik används på ett sätt så att patienter får vård som både är bättre och mer kostnadseffektiv, säger Åsa Lindström, projektledare för Inn2Health vid Sahlgrenska Science Park.

Den 15 mars hölls workshoppen Cross Collaboration Day i det nystartade projektet. Frågan som diskuterades var varför så många människor uteblir från sina bokade besök inom vården. Under dagen låg fokus på att hitta nya lösningar på detta omfattande problem. Det framkom många idéer att gå vidare med.

Läs mer om Cross Collaboration Day här.

Fakta
Inn2Health är ett samverkansprojekt mellan Sahlgrenska Science Park, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Science Park Borås, Gothia Science Park, Wargön Innovation/Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.

Kontakt
Hanna-Maria Verdonck
Innovationsrådgivare, Gothia Science Park
hanna-maria.verdonck@gsp.se
0767-76 20 17

Ämnen

Kategorier

A Game Changer for your business

Science Park Skövde is a playground for innovation for the most important players of the future. The entrepreneurs. The Game Changers.

Science Park Skövde är en mötesplats, ett community och ett innovativt ekosystem inom IT, smart industri och spelutveckling som möjliggör framtidens hållbara lösningar, tjänster och digitala upplevelser. Genom att erbjuda en innovativ arena, där vi stöttar idéer, utveckling och tillväxt, hjälper vi företag, entreprenörer och startups att växa och lyckas så att de inte bara kan göra skillnad - utan på riktigt förändra hela spelplanen.

Be a Game Changer. Join the playground for innovation!

Science Park Skövde
Kanikegränd 3B
54134 Skövde
Sweden