Pressmeddelande -

GSP Projektarena banade väg för Vinnova-projekt i tuff konkurrens

Projektet Individanpassad paketering av IT-baserade hälso- och sjukvårdstjänster har beviljats finansiering av Vinnova. I konkurrens med 634 andra ansökningar valdes Professor Anne Perssons projekt ut.
– GSP Projektarenas stöd i processen att utforma en idé och ett koncept med tydlig nytta är grunden för att vi har kunnat bilda ett starkt konsortium och därmed beviljats finansiering, säger Anne Persson, Högskolan i Skövde. 

Det är Anne Persson som kommer att leda projektet vilket engagerar bland annat Stockholms Universitet, klustret Hälsans nya verktyg, ett antal företag - däribland GSP-företaget Help-IT - och Skaraborgs Kommunalförbund.
– Vi har långsiktigt arbetat för att skapa en konstellation inom vårdområdet där det finns representation från såväl starka akademiska partners som företag och offentlig sektor, säger Persson.
En belöning för arbetet är projektet Individanpassad paketering av IT-baserade hälso- och sjukvårdstjänster. Vinnovas motivering till finansieringen är: ”Projektidén bedöms vara relevant och ha god potential att bidra till ett sammanhållet stöd för äldre. Intressant grepp att använda open source där teamet också är starkt.”
Internationell utmaning med lokal förankring
– Vi antar en oerhört komplex samhällsutmaning när vi väljer att arbeta med individuellt anpassad paketering av IT- stöd inom området socialtjänst och hälso- och sjukvård. En sådan paketering är relevant både för den friska medborgaren som vill hålla sig frisk så länge som möjligt och för medborgaren som behöver särskilt stöd på grund av någon funktionsnedsättning, t.ex. demens. En särskild utmaning, som berör inte bara Sverige utan hela världen, är att en allt större andel av befolkningen lever längre och därmed behöver samhällets stöd i ökad utsträckning. Denna internationella utmaning gör projektet extra intressant, säger professor Persson.
En avgörande framgångsfaktor för projektet är dock den lokala förankringen.
– Högskolan har generellt sett ett nära samarbete mellan parterna som representerar vårdgivarperspektivet i Skaraborg. I projektet kommer vi särskilt att ha nytta av Skaraborgs kommunalförbunds kontakter och kunskap om kommuners förutsättningar inom vård och socialtjänst, understryker Anne Persson. När det gäller den friska medborgarens perspektiv kommer projektet att samarbeta med Previa AB.
Ökad livskvalitet
Projektets utmaning är nu att förtydliga vilka IT-stöd som ska utvecklas och implementeras samt hur brukare ska involveras.
– Värdet och nyttan för individen blir förlängd självständighet och förbättrad livskvalitet. Genom att utveckla nya och mer resurssnåla arbetssätt, för exempelvis kommuner, kommer vi också att skapa samhällsnytta och tillväxt inom flera branscher, påpekar Anne Persson.
Åsa Björk, verksamhetsansvarig för GSP Projektarena, är nöjd med att ha bidragit till en framgångsrik projektansökan.
– Det är positivt i sig att våra metoder och processer skapar nytta. Lika viktigt är att vi är en partner i projektet och därmed kan bidra till utveckling och tillväxt, såväl för akademi och samhälle som för företag i forsknings- och teknikparken Gothia Science Park, kommenterar hon.
Långsiktig finansiering
Anne Persson konstaterar avslutningsvis:
– De medel vi nu tilldelats ska vi använda för att skärpa idén ytterligare, stärka konsortiet och därmed skapa möjlighet till Vinnova-finansiering för långsiktig utveckling.
Projektet startar den 1 november och skall vara slutfört den 15 mars. Det finansieras med totalt 710 000 kronor.

 

Fakta för utlysningen Utmaningsdriven Innovation
Utlysningen Utmaningsdriven Innovation är ett led i VINNOVAs nya arbetssätt som innebär att uppmuntra ämnesöverskridande samarbeten där akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar på ett tidigt stadium för att lösa framtidens globala utmaningar. I den inledande utlysningsomgången kom det in 635 ansökningar, vilket är det största antalet ansökningar i en enskild utlysning. 94 av dessa beviljades finansiering med totalt 260 miljoner kronor.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • högskolan i skövde
  • samproduktion
  • open source
  • vård och omsorg
  • utveckling
  • skövde
  • innovation
  • entreprenörskap

Regioner

  • Västra Götaland

Gothia Science Park
Gothia Science Park är en teknik- och forskningspark som bildades år 2000 i Skövde. Målsättningen med den strategiska och långsiktiga satsningen är att, i nära samverkan med Högskolan i Skövde, skapa kvalificerade arbetstillfällen för akademiker, öka antalet företag inom kunskapsekonomin samt kommersialisera och nyttiggöra forksningsresultat.
www.gsp.se, www.his.se

 

Relaterat innehåll