Gå direkt till innehåll
Science Village Scandinavia AB säljer fler byggrätter till Skanska
Science Village Scandinavia AB säljer fler byggrätter till Skanska

Pressmeddelande -

Science Village Scandinavia AB säljer fler byggrätter till Skanska

Science Village Scandinavia AB (SVS AB) sålde i december ytterligare byggrätter till Skanska. De två tomterna ligger mycket centralt i Science Village - bara meter från spårvägshållplats ESS i Nordöstra Lund. ”Under 2020 har vi upplevt ett ökat intresse från verksamheter att etablera sig i Science Village och The Loop. Det känns kul att nu kunna ”utöka” The Loop-konceptet i Science Village med hjälp av de här nyförvärven” säger Hans Fransson, projektutvecklare, Skanska Sverige.

Försäljningen omfattar ett 3 700 kvadratmeter stort markområde med en byggrätt på 11 600 kvadratmeter delat på två fastigheter. Båda fastigheterna angränsar mot Rydbergs torg – ”hjärtat” i Science Village.

Redan mycket på gång
Skanska har sedan förvärvet av sin första byggrätt i Science Village arbetat med att utveckla byggnaden The Loop. Byggnaden ska bli en mötesplats för kommersialisering av forskning och innovation och inrymmer även en kongress- och evenemangslokal som kan ta upp till 1000 sittande gäster. I huset planeras även restaurang/bar och ett helt våningsplan är ägnat åt co-working. Allt är gjort för att uppmuntra gränsöverskridande möten och samarbeten. Byggstart på the Loop sker sommaren 2021 och byggnaden planeras stå färdig andra halvan av 2023.

Man har från Skanskas sida lagt ner stora resurser och stort engagemang i the Loop, här skapar man en mötesplats som ska sjuda av liv även utanför normal arbetstid. Byggnaden kommer bli ett regionalt nav för forskning och innovationsdrivna företag. Verksamheterna i huset kommer bidra till att stärka området och skapa värden ur forskningsinvesteringarna i European Spallation Source (ESS) och MAX IV.

Plats för akademi, allmänhet och näringsliv
Skanskas nyförvärvade byggrätter kommer även de utvecklas för att stötta det begynnande forsknings- och innovationsklustret i Science Village. Målet är att, i Science Village, skapa byggnader som uppmuntrar innovativa processer och skapar fruktbara möten mellan akademi, allmänhet och näringsliv. En av fastigheterna ligger mellan Rydbergs torg och Lunds universitets framtida Science Village-campus. Den andra fastigheten ligger i det sydöstra hörnet av Science Village - fastigheten ligger på bästa läge med mindre än 30 meter till spårvagn, ESS och Lunds nya jättepark Kunskapsparken.

– Det är otroligt uppmuntrande att Skanska vill fortsätta sitt arbete i Science Village. Vi är mycket nöjda med hur man har utvecklat the Loop, säger Christian Lindfors, vd för Science Village Scandinavia AB. Vi övertygade om att man kommer fortsätt sitt utvecklingsarbete i den andan och skapa nya innovativa miljöer som gynnar både framtida hyresgäster och Science Village i stort.

Plusenergi – på riktigt

Ambitionen är liksom med the Loop att de framtida byggnaderna ska producera mer energi än de konsumerar och att de ska ha minimal miljöpåverkan. Utvecklingen i Science Village är en viktig del i Skanskas resa mot klimatneutralitet.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Science Village-området rymmer MAX VI, Lunds universitets framtida Science Village campus och ligger bara ett stenkast från ESS. Science Village Scandinavia AB som äger och utvecklar området har som ambition att sälja 350000kvm byggrätter på den nuvarande ytan som omfattar ca 18ha mark. Science Village/ESS är slutstation för den nya spårväg som invigdes i december 2020.

Här kommer det finnas universitets- och högskolefilialer, gästforskarbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Från Lund C till Science Village tar det ca 13 minuter med spårvagnen som invigs under 2020.

Science Village ska utvecklas till en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel som stimulerar till världsledande forskning och mötet mellan den och samhället. 

Bolaget Science Village Scandinavia AB äger majoriteten av byggrätterna i centrala Science Village och ägs gemensamt av Lund universitet, Lunds kommun och Region Skåne.

Presskontakt

Ludvig Duregård

Presskontakt Kommunikation 0735918249

Facilitating world leading Life and Materials Sciences

Stadsdelen Science Village i Lund rymmer de båda världsledande forskningsanläggningarna European Spallation Source i områdets östra del och MAX IV i väst. I området mellan anläggningarna kommer det byggas ca 350 000 kvm fastigheter som bland annat ska rymma akademi, innovationsdrivna företag och södra sveriges största science center. Området kommer under 2020talet att växa fram till ett internationellt kunskapsekosystem för material och livsvetenskaperna.

Här kommer det finnas universitets- och högskolefilialer, gästforskarbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Från Lund C till Science Village tar det ca 13 minuter med spårvagnen som invigs under 2020.

Science Village ska utvecklas till en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel som stimulerar till världsledande forskning och mötet mellan den och samhället.

Science Village Scandinavia AB
Krafts Torg 10b
22350 LUND
Sweden