Gå direkt till innehåll
​Scorettgruppens hållbarhetsrapport för år 2017 är här

Pressmeddelande -

​Scorettgruppens hållbarhetsrapport för år 2017 är här

I veckan offentliggjorde Scorettgruppen sin hållbarhetsrapport för 2017. I rapporten, som finns att läsa på scorett.se, redogör verksamheten för dess prioriteringar och åtgärder för att arbeta med hållbarhetsfrågor rörande miljö-, socialt-, ekonomiskt- och kvalitetsansvar. Rapporten redogör även för de utmaningar och möjligheter som verksamheten möter, samt identifierade risker man arbetar för att förebygga. En förhoppning ligger i att ge intressenter en inblick i och förståelse för hur Scorettgruppen väljer att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Scorettgruppen har som avsikt att ta ansvar för hela värdekedjan– från produktutveckling, användning, samt i dess uppmuntran till återanvändning. Scorettgruppens hållbarhetsarbete berör därför att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet med hållbarhetsredovisningen är att ge en transparent bild av Scorettgruppens hållbarhetsarbete, där hållbarhet segmenteras om fyra huvudsakliga ansvarsområden: miljöansvar, socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och kvalitetsansvar. Höjdpunkter som frambringas i 2017 års hållbarhetsrapport är:

 • ÅTERBRUK OCH SAMARBETE MED HUMAN BRIDGE. Scorettgruppen samarbetar med materialbiståndsorganisationen Human Bridge, där man under december månad gav sina kunder möjlighet att lämna in sina använda skor i butik, där skorna sedermera skänks till återanvändning. Projektet betraktas som en självklar del i Scorettgruppens hållbarhetsarbete då arbetet bidrar till att hjälpa behövande, samtidigt som produktens livslängd förlängs.
 • MINSKAD KONSUMTION AV PÅSAR. Den 5 juni 2017 anslöt Scorettgruppen sig till initiativet One Bag Habit i syfte att bidra till en mer hållbar miljö genom en minskad konsumtion av påsar, men även med avsikt att skapa en ökad medvetenhet kring påsars negativa miljöpåverkan. All försäljning av påsar går oavkortat till ändamål som driver hållbar utveckling inom miljö eller sociala frågor. En minskning med cirka 50 % använda påsar har dokumenterats.
 • • KOLLEKTIONEN LÄEDER BY NATURE. Fortsatt arbete med att stärka det interna varumärket Läeder by Nature. Genom kollektionen satsar Scorettgruppen på hållbara material såsom kromfritt garvat läder och ekologisk bomull, svensk design och tillverkning inom EU.
 • INTERN HÅLLBARHETSGRUPP. Uppstart av en intern hållbarhetsgrupp har skett.
 • ÖKAD HÅLLLBARHETSKOMMUNIKATION. Under det gånga året har Scorettgruppen lagt ökat fokus på hållbarhetskommunikation ut mot konsument. Kommunikationen har skett genom det egna magasinet WALK, mailutskick till kundklubben samt via sociala medier.
 • MÖJLIGHET TILL ÖKAD NÄRVARO I PRODUKTIONEN. Upprättande av produktionsfilmer för att ge Scorettgruppen möjlighet till ökad ”närvaro” i produktionen. En produktionsansvarig filmar produktionen och Scorettgruppen ser den i sin tur direkt från Sverige.
 • • KONTROLL AV UNDERLEVERANTÖRER. Påbörjad kartläggning och kontroller av garverier (underleverantörer) genom utskick av checklista via leverantör.

  • DISTANSERING FRÅN BIOCIDER. Byte till biocidfritt motverkande av mögel under transport.

  Scorettgruppens hållbarhetsrapport finns att hämta och läsa i dess helhet på scorett.se. Frågor eller synpunkter gällande verksamhetens hållbarhetsarbete välkomnas och hänvisas till Scorettgruppens CSR-ansvarige via csr@scorett.se.

  Ämnen


  Kort om Scorett

  Scorett bildades år 1989 och är idag en av Sveriges ledande skomodekedjor. Kedjan består av 85 Scorettbutiker spridda runt om i Sverige samt webshop. Huvudkontoret ligger i Varberg. I Scorettgruppen ingår förutom Scorett även koncepten Scorett Outlet, Håkanssons, Sneakers Corner, Wallenbergs skor och ett antal ECCO-butiker.

  För mer information om Scorett, följ oss på: scorett.seInstagramFacebookYoutubeVimeo

  Relaterade nyheter