Skip to main content

Taggar

friluftsliv

äventyr och kompisar

Scouterna

integration

Scouternas verksamhetsberättelse 2017

Scouternas verksamhetsberättelse 2017

Dokument   •   2018-09-06 12:50 CEST

I augusti 2018 landade 45 000 exemplar av medlemstidningen Scout i brevlådan hos Sveriges alla scouter och scoutfamiljer. Numret är speciellt, för första gången väljer Scouterna att göra den årliga verksamhetsberättelsen som tidning. Anledningen – den ska kunna läsas och förstås av rörelsens barn och unga.

Scouternas Lägereldsrapport 2018

Scouternas Lägereldsrapport 2018

Dokument   •   2018-03-29 06:00 CEST

Scouternas Lägereldsrapport har tagits fram av barn och unga i Sverige för att få vuxna att agera på det som är viktigast för landets drygt två miljoner svenskar mellan 8 och 25 år. Med hjälp av rapporten vill barn och unga få vuxna och makthavare att lyssna, inkludera och skapa förändring kring deras viktigaste politiska frågor.

Grafrapport Lägereldsrapporten Scouterna och Novus

Lägereldsrapporten bygger på totalt 1593 intervjuer med barn- och ungdomar. Deltagarfrekvens var 59 % i åldern 16–25 år och 24 % i åldern 8–15 år. Intervjuerna genomfördes under perioden 30 januari till 14 februari 2018. Rapporten bygger på frågor som barn och unga i åldern 8–25 år skrivit, frågor som de anser viktiga att lyfta och som de gett prioriteringsordning för i rapporten.

Scouternas adventskalender 2012

Scouternas adventskalender 2012

Dokument   •   2017-11-23 09:21 CET

Metodmaterial - 5 steg Öppen och tillgänglig verksamhet

Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta gemensamma lösningar och svar på utmaningar organisationen står inför. Modellen går ut på att reflektera och diskutera allt från vem som börjar till vilka som stannar kvar och påverkar.

Aktivitetspaket - Nyanlända i Sverige

Aktivitetspaket - Nyanlända i Sverige

Dokument   •   2016-11-11 06:10 CET

Under hösten 2015 lanserade Scouterna ett aktivitetspaket som stöd för scoutkårer att möta människor på flykt. Många kårer har valt att engagera sig i olika insatser, till att aktivt arbeta med rekrytering och långsiktig integration av nyanlända barn och unga i Scouterna. Det här aktivitetspaketet finns för att hjälpa scouter och scoutkårer i det längre perspektivet.

Aktivitetspaket - Människor på flykt

Aktivitetspaket - Människor på flykt

Dokument   •   2016-11-11 06:10 CET

En viktig del av scouting handlar om lokalt och globalt samhällsengagemang. Scouterna vill skapa en bättre värld, men vad betyder det? Ett sätt att i praktiken göra en insats är att engagera sig för människor på flykt. I det här materialet hittar du förslag på vad du och dina kompisar eller din kår kan göra tillsammans med människor på flykt.

Novus-undersökning: Ungas syn på ledarskap, entreprenörskap och karriär

Ungdomsbarometern och Novus har på uppdrag av Scouterna undersökt ungas syn på ledarskap inför Seminariet Ungt Ledarskap 2015. Resultaten visar att scouter har högre självförtroende inom ledarskap än unga i stort, och att så många som 97 procent av unga scouter har ledarerfarenhet. För unga scouter är värden som personlig utveckling och att få andra att växa, viktigare än lön, titel och status.

Ungdomsbarometern: Ungas syn på ledarskap

Ungdomsbarometern: Ungas syn på ledarskap

Dokument   •   2015-04-23 07:55 CEST

Ungdomsbarometern och Novus har på uppdrag av Scouterna undersökt ungas syn på ledarskap inför Seminariet Ungt Ledarskap 2015. Resultaten visar att scouter har högre självförtroende inom ledarskap än unga i stort, och att så många som 97 procent av unga scouter har ledarerfarenhet. För unga scouter är värden som personlig utveckling och att få andra att växa, viktigare än lön, titel och status.

Scouterna ger en naturlig övergång till en ledarroll i yrkeslivet - summering av undersökningarna genomförda av Novus och Ungdomsbarometern

Detta är ett summerande utdrag av undersökningarna genomförda av Novus och Ungdomsbarometern om ungas syn på ledarskap, entreprenörskap och karriär.

Scout no 1 2014

Scout no 1 2014

Dokument   •   2014-10-21 21:26 CEST

Första numret av Scouternas nya medlemstidning! Läs om Explorer Belt-äventyr i Serbien, scoutpatrullen som förbättrar världen, test av resehögtalare och en intervju med scouten Eline 15 år.

Scout no 2, 2014

Scout no 2, 2014

Dokument   •   2014-10-20 15:56 CEST

Andra numret av Scouternas nya medlemstidning! Möt scoutkåren som alltid är utomhus, följ med på äventyr till norska fjäll och läs om scouterna som gick längst fram i NYC Pride.

Scouternas verksamhetsberättelse 2013

Scouternas verksamhetsberättelse 2013

Dokument   •   2014-10-20 08:50 CEST

2013 samlades för första gången Sveriges alla kårer i en gemensam riksorganisation – Scouterna. Nu har vi tillsammans gjort vårt första år som rörelse, och vilket år det blev! I landets 1100 scoutkårer har människor i alla åldrar och bakgrunder fått uppleva äventyret i att vara scout. Det är lokalt i våra scoutkårer som allt det magiska händer – äventyren, utvecklingen och gemenskapen.

Novus undersökning om mångfald 2014

Novus undersökning om mångfald 2014

Dokument   •   2014-03-05 15:05 CET

Värsta rapporten 2014

Värsta rapporten 2014

Dokument   •   2014-03-05 15:04 CET

Värsta rapporten är en undersökning om begränsande praktiker, normer och maktstrukturer inom Scouterna. Undersökningen ställs mot en rikstäckande Novus-undersökning av attityder i mångfaldsfrågor. Rapporten visar på hur fördomar och normer samspelar och bidrar till exkludering både inom Scouterna och i samhället i stort.

Svenska Scoutrådet Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012

2012 är ett speciellt år för svensk scouting. Under året beslutade Sveriges scouter tillsammans om ett nytt sätt att arbeta och organisera sig, vi bildade en gemensam scoutorganisation för alla scouter i Sverige. Svenska Scoutrådets verksamhetsberättelse för 2012 bygger på verksamhetsplanen. I årsredovisningen finns resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Svenska Scoutrådet Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010

Svenska Scoutrådets verksamhetsberättelse för 2010 bygger på verksamhetsplanen och är indelad i kapitlen Medlemsutveckling, Kommunikation, Utveckling, Scouternas Ledarskapsakademi samt Ledning och struktur. I årsredovisningen finns resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Jamboree Report 2011

Jamboree Report 2011

Dokument   •   2011-09-20 09:52 CEST

In 2011 Sweden had the great honour of hosting the 22nd World Scout Jamboree. Under the theme Simply Scouting we welcomed Scouts from all over the world for twelve days of Meetings, Nature and Solidarity. In this report we have attempted to present an overall view of the Jamboree and share our lessons learned and hopefully assist future Jamboree organisers.

Svenska Scoutrådet Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011

Svenska Scoutrådets verksamhetsberättelse för 2011 bygger på verksamhetsplanen och tar bl.a. upp medlemsutveckling, kommunikation, Världsscoutjamboreen och utbildning. I varje kapitel berättar vi hur det gått med mål, aktiviteter och projekt samt redovisar och kommenterar årets ekonomiska resultat. I årsredovsiningen finns resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.