Gå direkt till innehåll
Kvinnor är redo att leda i Sverige och Burundi

Pressmeddelande -

Kvinnor är redo att leda i Sverige och Burundi

Kvinnor tar idag plats på ledande positioner både inom näringslivet och på den ideella arenan, men det är fortfarande en lång väg kvar till att uppnå jämlikhet . 4 april åker 21 kvinnor från Sverige till Burundi för att träffa en grupp burundiska kvinnor med målet att diskutera kvinnors ledarskap och FN:s barnkonvention.

Under 10 dagar lär deltagarna känna varandras kulturer, diskuterar, utbyter erfarenheter och inspireras i möten. Utbytet är en aktivitet i Scouternas ledarnätverk för kvinnor ”Redo att Leda” och genomförs genom projektet ”Amahoro Amani – för freden vidare”.

– Det finns många kvinnor som är utmärkta ledare och förebilder i alla sektorer men fortfarande över 70 % av alla ledamöter i svenska bolagsstyrelser män. Min förhoppning är att utbytet med Burundi ska ge nya idéer om hur vi får fler kvinnor på ledande positioner. Att utbyta tankar om synen på ledarskap och situationen för kvinnor i våra respektive länder är en möjlighet för att se framfångsfaktorer. säger Marie-Louise Lövgren, deltagare i utbytet och ”Redo att Leda”.

Kvinnor från Sverige och Burundi kommer diskutera och fördjupa sig i ledarskapsfrågor och söka framgångsfaktorer för hur vi får fler kvinnor att bli ledare . Dessutom kommer utbytet att fokusera på hur man arbetar med att implementera FN:s barnkonvention i våra respektive samhällen. För att nå detta mål kommer workshops att genomföras och studiebesök till olika platser som har aktiviteter för barn och unga för att se hur Barnkonventionen fungerar i praktiken i Burundi.

– Många tror att vi i västvärlden har kommit mycket längre med ledarskap, men burundiska kvinnor har mycket starka nätverk. Genom att berätta om våra olika förutsättningar kan vi dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, säger Elin Orvik, projektsekreterare för ”Amahoro Amani – för freden vidare”.

Med utbytet hoppas man att deltagarna ska utvecklas som individer och skapa en större förståelse mellan människor och kulturer. Dessutom vill Scouterna öka kunskapen om ledarskapsfrågor och Barnkonventionen och sprida kunskaper och erfarenheter vidare i vår rörelse . Efteråt kommer deltagarna att arbeta vidare med frågorna på sina egna orter och i sina verksamheter, både lokalt och nationellt.

Följ utbytet på Amahoro Amanis blogg, www.amahoroamani.blogspot.se

Fakta om ”Amahoro Amani – för freden vidare”

Amahoro Amani är ett freds- och utvecklingsprojekt som startade 2005 i Stora Sjöområdet i Afrika. Projektet ger ungdomar metoder och verktyg att aktivt utveckla sina samhällen. Idag engagerar projektet 25 000 unga människor i 650 fredsklubbar som identifierar och försöker lösa konfliktrelaterade problem. Projektet har utvecklats till ”Amahoro Amani – för freden vidare” där en ny del är att vi nu satsar på att sprida metod och verktyg till andra delar av världen, däribland Sverige, så att fler unga kan förbättra sitt lokala samhälle. Projektet drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och partnerorganisationer i Stora Sjöområdet, med stöd från Svenska PostkodLotteriet.

Mer information om Amahoro Amani – för freden vidare hittar ni på www.amahoroamani.se

Det syns inte alltid utanpå, men vi är många som vet hur det känns. Att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt utvecklas som människa. Att vara scout. Det finns 40 miljoner scouter världen över, varav ca 70 000 i Sverige. Scouterna vill ge barn, ungdomar och vuxna i hela det svenska samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Scouterna gör unga människor redo för livet!

Relaterade länkar

Ämnen


Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra i Sverige och världen. Du lär genom att göra och du växer genom utmaningar. Du får utveckla och leda dig själv och andra. I Scouterna får alla vara med, vi har ingen avbytarbänk och vi är schyssta kompisar.

Presskontakt

Peter Ingvarsson

Peter Ingvarsson

Presskontakt Pressansvarig 0706740218
Helena Faxgård

Helena Faxgård

Presskontakt Kommunikationschef, Scouterna 0720 714 559