Gå direkt till innehåll
Scouternas arbete med ungdomars psykiska hälsa får stöd av Drottning Silvias stiftelse

Pressmeddelande -

Scouternas arbete med ungdomars psykiska hälsa får stöd av Drottning Silvias stiftelse

Scouternas arbete med barn och ungdomars psykiska hälsa, där ungdomar bland annat ges möjlighet att samtala om sitt psykiska mående med en trygg vuxen, har fått ett värdefullt projektstöd från H.M. Drottning Silvias stiftelse - Care About The Children.

Tanken är att barn och unga som deltar i Scouternas verksamheter ska ges möjlighet att samtala om sina känslor och mående med en trygg vuxen som lyssnar. Om barn och unga får möjlighet att prata om sina känslor utvecklas deras förmåga att hantera vardagliga problem som kan skapa oro och stress, och därmed motverkas psykisk ohälsa i förlängningen.

Bakgrunden till projektet är de återkommande rapporterna om att ungdomar i allt högre utsträckning drabbas av psykisk ohälsa. Enligt Socialstyrelsen är det 190 000 barn och unga som mår psykiskt dåligt. Skolbarn i Sverige är mindre nöjda med livet och uppger oftare psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, ont i magen, nedstämdhet och sömnsvårigheter, jämfört med genomsnittet. Majoriteten av ungdomar, 16- 19 år, berättar att det ofta handlar om vardagliga problem kopplat till kroppen, relationer och skolan, som de själva har svårt att sätta ord på. I BRIS senaste Årsrapport 2020 framgår det dessutom tydligt hur pandemin har påverkat barn och ungas psykiska hälsa i negativ riktning.

– Vi är glada att kunna ge Scouterna detta stöd som ska stärka barn och unga med psykisk ohälsa. Rapporter pekar på att allt fler unga i vårt samhälle mår dåligt och vi måste hjälpas åt och vända denna trend. Scouterna är erkänt duktiga på att utbilda sina ledare och nu vill de utveckla nya verktyg för att bättre kunna ge stöd åt sina Scouter. Vi ser fram emot att följa deras arbete, säger Susanne Carlzon, Verksamhetschef för Drottning Silvias stiftelse.

   Projektet kommer bland annat att utgå från en metod som kommer från den internationella scoutrörelsen där funktionärer deltar under Scouternas lägerverksamheter med uppgift att lyssna och stötta scouter i det de vill tala om. En del i arbetat är även att söka upp ungdomar som behöver prata. Projektet utgår från Barnkonventionen och FNs globala utvecklingsmål om psykisk hälsa och välbefinnande.

   – Vi är väldigt glada över att kunna fortsätta det viktiga arbetet med ungdomarnas psykiska hälsa, säger Anna-Karin Hennig, generalsekreterare på Scouterna. Nu vet vi att fler barn och unga kommer att få bättre verktyg att hantera sina känslor konstruktivt och därmed må bättre psykiskt

   – Stödet från Care About The children ger oss möjlighet att utbilda fler ledare som får strategier och fördjupad kunskap i hur de ska lyssna, samtala och fånga upp om någon av våra ungdomar mår dåligt, fortsätter Anna-Karin Hennig. Det är oerhört viktigt att de unga upplever att de har tillgång till en vuxen de kan prata med inom vår organisation.

    För ytterligare information kontakta:

    Anna-Karin Hennig, Generalsekreterare, Scouterna

    Mail: anna-karin.hennig@scouterna.se

    Telefon: 08-555 065 61

    Susanne Carlzon, Verksamhetschef, H.M. Drottning Silvias stiftelse – Care About the Children

    Mail: susanne.carlzon@kungligastiftelser.se

    Telefon: 0708 444 585

    Ämnen

    Kategorier


    Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället en meningsfull och trygg fritid där de får uppleva äventyr tillsammans, växa som individer och göra världen bättre. Välkommen du med!    Presskontakt

    Helena Faxgård

    Helena Faxgård

    Presskontakt Kommunikationschef, Scouterna 0720 714 559

    Scouterna gör unga redo för livet!

    Scouterna fortsätter att växa och har i dag över 76 516 medlemmar i 220 av landets 290 kommuner. Vi är riksorganisation för drygt ett tusen scoutkårer med aktiv verksamhet för barn och unga – från Gällivare i norr till Trelleborg i söder.

    Scouterna
    Instrumentvägen 19
    126 12 Hägersten
    Sverige