Gå direkt till innehåll
Medfinansiering av tågteknikerutbildning i Hässleholms kommun

Pressmeddelande -

Medfinansiering av tågteknikerutbildning i Hässleholms kommun

Snart är bygget av Sveriges modernaste tågverkstad, Hässleholmsdepån, klart. Här ska Öresunds- och Pågatågen rulla in för rengöring, reparation och underhåll.

Den nya tågdepån kommer att förkorta servicetiden för tågen avsevärt, vilket kommer att ha stor betydelse för kollektivtrafiken i södra Sverige. Fler vagnar kommer att finnas ute i trafik och trängseln på populära avgångar minskar, till glädje för skånska tågpendlare

När depån öppnar i Hässleholm blir den förutom den modernaste anläggningen i landet också den femte största arbetsplatsen i kommunen och de tjänster som nu ska rekryteras kommer bland annat att vara administrativa och ledande befattningar inom tekniskt och dagligt underhåll.

Utöver befintliga arbetstillfällen som ges, ska även Hässleholms kommun starta en utbildning för tågtekniker. Region Skåne har beslutat att ge en uppstartssumma till Hässleholms Kommun för denna utbildning.

Vi Sverigedemokrater menar på att Region Skåne skulle varit medfinansiär till utbildningen fortlöpande för att stötta kommunen i denna utbildning, som kommer vara nödvändig för att utbildad arbetskraft skall finnas att tillgå för Region Skåne.

Anläggningen beräknas ge Skåne cirka 150 nya jobbtillfällen

Sverigedemokraterna yrkar därför:

Att Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt berörda tjänstemän att skriva fram ett ärende till kollektivtrafiknämnden om äskande av medel för årlig medfinansiering av tågteknikerutbildning i Hässleholms kommun.

Ämnen

Regioner


Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Presskontakt

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Presskontakt Regionråd Kollektivtrafiken och regionservice 070-855 35 93
Marlen Ottesen

Marlen Ottesen

Presskontakt Regionråd Hälso- och sjukvård 0725-45 86 31
Fredrik Ottesen

Fredrik Ottesen

Presskontakt Chefsadministratör

Relaterat material