Gå direkt till innehåll
Riskskatten är ett slag i ansiktet på småkommunerna

Pressmeddelande -

Riskskatten är ett slag i ansiktet på småkommunerna

Regeringen presenterade precis ett uppdaterat förslag om en s k riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Förslaget är nu ute på en snabb remiss med deadline 18 juni.

Förslaget omfattar trots massiv kritik det kommunala samverkansverktyget Kommuninvest. Kommuninvest ägs och garanteras av 292 kommuner och regioner med syfte att utan vinstintresse erbjuda välfärden billiga och stabila investeringslån. Kommuninvests årliga driftskostnad ligger på ca 260 miljoner kronor. Den föreslagna skatten skulle uppgå till ca 280 miljoner kronor för 2022 och ca 330 miljoner kronor från 2023 och framåt. Det rör sig alltså om långt mer än en fördubbling av kostnaderna. Eftersom Kommuninvest arbetar utan vinstsyfte skulle detta direkt leda till högre låneräntor för alla kommuner och regioner. Det skulle i sin tur ge en markant fördyring av kommuners nödvändiga investeringar i välfärden: i förskolor, skolor, äldreboenden, vårdcentraler, sjukhus etc.

Hårdast skulle vi små och medelstora kommunerna drabbas.

Vi representerar småkommuner och har väldigt svårt att få rimliga lånevillkor hos affärsbankerna. Vi har inte heller kapaciteten att etablera egna kostsamma marknadsprogram. Vi lånar i princip allt av Kommuninvest och därav blir föreslagna riskskatt en dold kommunbeskattning.

Regeringens nuvarande förslag skulle drabba välfärden hårt. Vi behöver minskade

investeringskostnader i välfärden för att kunna satsa på kvalité, service och personal. Med det nu föreslagna tvingas vi använda våra begränsade resurser till att indirekt betala den skatt som slår mot vår finansiella samverkan.

Av Kommuninvests 292 medlemmar har 246 kommuner 80 procent eller mer av sin upplåning

via Kommuninvest. 178 kommuner har 95 procent eller mer av sin upplåning hos

Kommuninvest. Huvuddelen av dessa är små eller medelstora kommuner och vi tillhör dessa.

Regeringen lägger samtidigt fram förslaget om på att stötta kommuner med sämre utgångsläge

än andra med 250 miljoner kronor per år under fyra års tid. Det ska ske inom ramen för den så kallade kommundelegationen. Men i nästa andetag lägger regeringen ett uppdaterat förslag om en riskskatt som skulle kosta oss i kommunsektorn 330 miljoner kronor per år.

Regeringen ger med ena handen och slår med den andra. Kommundelegationens 250 miljoner är tillfälliga och riskskatten permanent. Vilket blir att regeringen slutar ge men fortsätter slå.

Detta är helt oacceptabelt.

Vi kräver därför att regeringen gör undantag för Kommuninvest istället för att skapa problem för oss små kommuner.

Teddy Nilsson KSO (SD) Svalövs Kommun

Louise Erixon KSO (SD) Sölvesborgs Kommun

Cecilia Bladh in Zito (SD) Hörby Kommun

Mikael Henrysson (SD) Bjuvs Kommun

Ämnen

Taggar

Regioner


Tryck här för pressbilder Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Presskontakt

Fredrik Ottesen

Fredrik Ottesen

Presskontakt Chefsadministratör/Presskontakt SÖ-Skåne

Det Sverigevänliga partiet

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Skåne
Box 50103
20211 Malmö
Sverige