Pressmeddelande -

PROAKTIV IT-SÄKERHET– UNIKT SKYDD FÖR KASSASYSTEMET

PROAKTIV IT-SÄKERHET® – UNIKT SKYDD FÖR KASSASYSTEMET

SE46 har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal inom retail med Visma. Samarbetet innebär att Vismas kunder erbjuds en unik lösning med proaktivt skydd mot all okänd programvara.

SE46 produkt CIS bildar grundplattformen i Visma Retails nya säkerhetspaket, Visma Retail Security Solution (RSS). Visma Retails kunder, gamla som nya, erbjuds ett mycket kraftfullt och säkert paket. Principen är enkel, endast de program som butiken och butiksdataleverantören har godkänt tillåts. På detta sätt säkerställer man kundens kritiska IT-system och får en miljö som omöjliggör att applikationer körs på datorer och servrar hos kunderna utan tillstånd. Med RSS möts de nya hårdare kraven inom PCI DSS.

RSS ger ett proaktivt skydd mot all okänd programvara som annars kan innebära allvarliga driftstörningar, förlust av affärskritisk information, felaktigt systembeteende eller stillestånd. Ytterligare fördelar som lösningen medför är högre prestanda på kassor och servrar och en fullständig spårbarhet i alla ändringar som utförs i kassasystemet. Utöver det så kan ingen obehörig att kunna förändra eller lägga till någon form av mjukvara i systemet.

- SE46 fokuserar på skydd av verksamhetskritiska system. Avtalet med Visma är strategiskt vikigt för SE46. Vismas kunder kommer genom samarbetet att få butikssystem med, äkta proaktiv IT-säkerhet®. Helt skyddade från otillåten förändring av kassasystemet samt skydd mot skadlig kod med full spårbarhet. Detta ligger väl till i tiden med de trender som finns inom området elektroniska betalningar. Tillsammans med Visma kommer SE46 att erbjuda marknadens första säkra butikssystemen säger Fredrik Åhgren, VD SE46 AB

- Avtalet innebär att SE46 blir en viktigt partner för oss, inte bara in Sverige utan även på Nordisk nivå. Det vi nu kan erbjuda är en unik lösning som ger våra kunder ökad trygghet , förenklad vardag och säkrare IT-system i butikerna. Vi kommer även kunna erbjuda våra kunder ett ansvarstagande som är unikt för branschen. Det handlar om att arbeta proaktivt och ligga steget före och inte reaktivt och steget efter som när det gäller traditionell virusskydd säger Thomas Nordqvist, VD Visma Retail AB.

För mer information, vänligen kontakta: Thomas Nordqvist, VD Visma Retail, telefon +46 703 181 115 thomas.nordqvist@visma.se Fredrik Åhgren, VD SE46, telefon +46 735 14 57 01 Fredrik.ahgren@se46.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans