Pressmeddelande -

Seat24 skapar nya nyhetsbrev efter kundernas önskemål

Lanserar nyhetsbrev med ny layout efter grundliga kundundersökningar.

Att kommunicera med sina kunder på deras villkor är viktigt för Internetresebyrån Seat24. Därför genomfördes mycket grundliga kundundersökningar samt eyetrackinganalyser innan arbetet med den nya layouten för nyhetsbrevet påbörjades. Resultatet blev ett nyhetsbrev med en layout och ett innehåll som kunderna själva vill ha.

I dag är kampen om kunderna i resebranschen tuff. Alla Internetresebyråer kommunicerar med sina kunder via nyhetsbrev och det kan ibland vara svårt att synas i den djungel av budskap och priser som dagligen kommuniceras ut.

Detta var något som Seat24 funderade mycket runt när de skulle skapa en ny layout för sina nyhetsbrev. Istället för att skapa ett nyhetsbrev som de själva tyckte var snyggt bestämde sig resebyrån för att ta reda på vad kunderna egentligen ville ha ut av ett nyhetsbrev.

Undersökningen bestod av två delar. Del ett var en större webbundersökning med allmänna frågor kring färg, form, layout och innehåll. Kunderna fick jämföra dagens befintliga nyhetsbrev med fyra nya designförslag. Del två bestod av en ögonrörelseundersökning och en djupintervju av ett mindre antal kunder för att grundligt kunna ta reda på hur människor läser nyhetsbrev och vad som verkligen resulterar i klick och köp.

-          Nyhetsbreven är en av våra kanaler där vi har möjlighet att ha en direkt dialog med våra kunder. Därför är det viktigt för oss att våra kunder är med och utformar nyhetsbreven säger Marléne Wallberg, marknadsdirektör på eTRAVELi.

Kundanpassade nyhetsbrev lockar fler kunder att köpa resor
Resultatet av undersökningen var övertygande. De nya förslagen på nyhetsbrev gav en betydligt längre lästid och ett mycket starkare köpintresse hos målgruppen. Seat24 tog efter undersökningen fram en slutgiltig layout som nu används på det nya nyhetsbrevet.

Webbundersökningen och ögonrörelseundersökningen gjordes i samarbete med undersökningsföretaget Mejsel Media & reklampsykologi.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Turism

Kategorier

  • nyhetsbrev
  • seat24
  • resmål
  • internetresebyrå
  • flygbiljetter

Om Seat24
Seat24 är ett svenskt företag som grundades 2000 och har sedan dess vuxit till att bli en av Nordens ledande Internetresebyråer. Seat24 är idag etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Seat24 ingår i resekoncernen eTRAVELi. Koncernen omsatte 3,5 Mdkr under 2009 och  är den online resebyråkoncern som har högst marknadsandel i de nordiska länderna (närmare 45 %). Huvudkontoret ligger i Uppsala. För mer information, besök: www.seat24.se

Kontakter

Marléne Wallberg

Presskontakt Marknadsdirektör Marketing +46 (0) 18 67 78 82