Gå direkt till innehåll
Ruzica Kalkasliev: Bred Leverantör av Driftstjänster Förenklar Kundernas IT

Pressmeddelande -

Ruzica Kalkasliev: Bred Leverantör av Driftstjänster Förenklar Kundernas IT

När företag och organisationer vill fokusera på sin kärnverksamhet blir det attraktivt för många att lägga ut IT-driften. Men vem ska man lägga ut den till? Risken är att man skaffar sig krångliga förbindelser med flera olika leverantörer av driftstjänster för olika IT-lösningar. I värsta fall blir det rörigare än när driften sköttes internt.

Den här problematiken försöker det svenska mjukvaru- och konsultföretaget Seavus ta sig an. Man gör det med hjälp av personal i flera europeiska länder. För närvarande arbetar cirka 150 personer i divisionen för driftstjänster, managed services. Förutom kontor i Stockholm och Malmö, finns de även i Schweiz, Vitryssland, Serbien och Nordmakedonien.

– Alla erbjudanden till kunderna är skräddarsydda. Det kan handla om att sköta molntjänster, tjänster som körs i kunders egna datacenter eller i hostingmiljö, vår egen eller andras. För vissa applikationer kanske det är kontorstider som gäller, för andra drift dygnet runt, förklarar Ruzica Kalkasliev, chef för Seavus division för driftstjänster.

En aktör sköter driften

Förutom attraktiva priser och tillgång till kompetent personal så är det främst två saker som utmärker den här typen av erbjudande: teknisk bredd och själva kärnidén att en organisation sköter driften av många olika typer av applikationer och tjänster.

Även om det handlar om ett brett utbud så är det tjänster inom vissa områden som sticker ut och vars efterfrågan ökar mer än de andra: cybersäkerhet, GDPR, regelefterlevnad i allmänhet, att garantera oavbruten drift, molnmigreringar, devops och automatisering av microservices.

Inom cybersäkerhet märks till exempel att söka efter sårbarheter hos kunder och att tillhandahålla säkerhetscenter (security operations center).

– Vi har till exempel banker som kunder inom säkerhet. Det är viktigt att följa de standarder som finns inom området, till exempel ISO-standarder, säger Ruzica Kalkasliev.

Ett område som växer i Sverige är att tillhandahålla drift av Atlassians olika tjänster, till exempel Jira och Bitbucket. Det matchar bra mot att även erbjuda devops som en tjänst, eftersom Atlassian är en populär verktygsleverantör för moderna utvecklarorganisationer.

Stor spännvidd

Det handlar ofta om att sköta om driften av användarnära tjänster, som Customer Relationship Management (kundvård), men även om lösningar som betalningssystem, datalager, telekomlösningar, åtkomsthantering, med mera. Spännvidden är alltså stor, från tekniska uppgifter som automatisering av mikrotjänster, till slutanvändarlösningar, med allt däremellan, till exempel säkerhetslösningar.

Själva poängen är just bredden. Förhoppningen är att kunderna ska se ett värde i att vända sig till en enda driftsleverantör.

Ruzica Kalkasliev berättar att Seavus har lagt beslag på andra platsen på Channel Futures lista European Partners 51. Hon framhåller de prismodeller som man erbjuder som ett starkt skäl till uppmärksamheten:

– Vi kan till exempel erbjuda devops som en tjänst. Då är det ett team hos oss som jobbar med kunden, men kunden betalar en räkning för ett fast antal timmar per månad. Vi tar in den expertis som behövs för de uppgifter som ska utföras och det förändrar inte hur vi tar betalt.

Du kan läsa hela artikeln här: https://businesstech.idg.se/bred-leverantor-av-driftstjanster-forenklar-kundernas-it/

Ämnen

Kategorier


Seavus® is a software development and consulting company with a proven track-record in providing successful enterprise-wide business solutions. The company has over 900 IT experts worldwide and offers a variety of products and service options, successfully covering the European and US market from several offices in the world. Their expanding portfolio covers: BSS/OSS, CRM, CEM, Business Intelligence solutions, ALM, embedded programming, business and consumer products, mobile and gaming solutions, managed services, as well as custom development, consultancy and resourcing. Seavus portfolio includes over 4.000 customers, among which leading worldwide telecoms and handset manufacturers, organizations from banking and finance industry, consumer electronics, technology, education, government, health, etc.

Kontakter

Marina Domazetovska

Marina Domazetovska

Presskontakt Global Head of PR and Communications, Qinshift Marketing, PR, Communication +389 712 291 12 LinkedIn

Relaterat innehåll

Relaterade event

Qinshift - Experience the shift

Qinshift is a European-based tech and consultancy company, that solves business challenges for forward-thinking companies worldwide. We specialize in building and designing software and delivering end-to-end enterprise solutions, UX and UI design, managed services, and product development offerings. Qinshift also provides tech consultancy services. We cater to a diverse clientele, including large telecom and satellite operators, financial & banking institutions, manufacturing and automotive companies, and mobility and health organizations, supporting their digital transformation journey. Qinshift has over 3500 employees worldwide.