Pressmeddelande -

Andra kvartalet 2011: Rörelseresultat 4,3 miljarder kr (2,7)

"Våra kunder är mer aktiva och har valt att göra mer affärer med oss. Det kundrelaterade resultatet ökade med 7 procent trots ökad osäkerhet kring det framtida makroekonomiska läget. Utlåningen till företag och hushåll fortsatte att öka; med 43 miljarder kronor eller 4 procent i kvartalet."

"Vi har stärkt vår motståndskraft ytterligare genom större likviditetsbuffertar och förlängd finansiering för att kunna stödja våra kunder i alla situationer. Kreditkvaliteten är robust och som en följd av att problemlånen faller och positiv riskmigration, har vi även detta kvartal gjort nettoåterföringar av kreditförlustreserveringar. "

Så kommenterar SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren resultatet för det andra kvartalet 2011.

Intäkterna uppgick till 9,5 miljarder kronor, en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2010 och en minskning med 1 procent jämfört med det första kvartalet. Kostnaderna uppgick till 5,9 miljarder kronor och var oförändrade mot motsvarande kvartal 2010 och 1 procent högre än det första kvartalet.

Resultatet före kreditförluster ökade med 10 procent till 3,6 mdr kr jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Reserveringar för kreditförluster på 0,6 mdr kr återfördes netto.

Inklusive den avvecklade verksamheten uppgick nettoresultatet till 3,4 mdr kr (2,0).

Likviditetsreserven uppgick till 283 mdr kr och de totala likvida tillgångarna till 467 miljarder kronor. Kärnprimärkapitalrelationen var 13,5 procent (12,2 vid årsskiftet) och primärkapitalrelationen var 15,6 procent (14,2 vid årsskiftet).

Ladda ner Annika Falkengren's presentation

För mer information, kontakta

Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00

Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01

Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00

Malin Schenkenberg, Finansiell Information, 08-763 95 31

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.seDelaarsrapport januari-juni 2011
Fact Book January - June 2011

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • rörelseresultat
  • annika falkengren
  • seb