Pressmeddelande -

Dåliga kunskaper om efterlevandeskydd

Kunskapen om efterlevandeskydd är generellt sett låg bland allmänheten. Man anser sig ha dåliga kunskaper om ersättningens storlek och under hur lång tid den skulle utgå till efterlevande om man skulle avlida. Det visar resultatet av en intervjuundersökning som SEB Trygg Liv låtit göra i samarbete med Demoskop. Resultatet från undersökningen visar bland annat att endast en av tio känner väl till den allmänna ersättningen för efterlevande, medan motsvarande siffra för det privata skyddet (via liv- eller pensionsförsäkring) är fem av tio. De relativt sett dåliga kunskaperna om efterlevandeskydd talar för att fler borde se över vilka konsekvenserna skulle bli för familjen i händelse av ena partens bortgång. Allt för att, om den dagen kommer, slippa tänka på den egna ekonomin i en svår situation, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, chef Produkt & Välfärdsanalys. När det gäller hur den ekonomiska standarden kommer att påverkas vid en makes/makas bortgång tror två av tre att den skulle vara oförändrad eller öka. Det är viktigt att ha klart för sig att dagens allmänna skydd är en omställningspension och utgör ingen varaktig trygghet. Dessutom tas inte hänsyn till att kvinnor generellt har lägre inkomstnivå. Många kan därför ha behov av att komplettera sitt efterlevandeskydd. Det allmänna efterlevandeskyddet är till för att begränsa de ekonomiska konsekvenserna i en familj i händelse av att någon av parterna dör. Utöver detta finns skydd via kollektivavtal samt möjlighet att privat teckna kompletterande skydd. Resultatet av undersökningen samt en sammanfattande beskrivning av de olika delarna av efterlevandeskyddet finns presenterade i rapporten "Efterlevandeskydd - Ett familjeskydd som få känner till och många behöver komplettera". Rapporten kan beställas via e-post: ann.soderstrom@tryggliv.seb.se. Dåliga kunskaper om efterlevandeskydd För ytterligare information kontakta: Anna Selberg, Informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 46, 070-763 81 54 Viveka Hirdman-Ryrberg, chef Produkt & Välfärdsanalys SEB Trygg Liv, 08-785 11 70 Ann Söderström, Välfärdsanalys SEB Trygg Liv, 08-785 11 72, 070-275 11 72

Ämnen

  • Ekonomi, finans