Pressmeddelande -

Fler hushåll tror på stigande bostadspriser

Fler hushåll tror på stigande bostadspriser och färre än tidigare tror på fallande priser det kommande året.  Det visar SEB:s Boprisindikator för maj. Hushållen tror att reporäntan ligger på strax under en procent om ett år och något fler hushåll än tidigare planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 54 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 50 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 13 procent, jämfört med 15 procent förra månaden.

Andelen som tror på stillastående priser är 25 procent, jämfört med 30 procent i april.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i majmätningen på 41, en uppgång med 6 enheter sedan förra månaden.

-          Kombinationen av starkare konjunktur, ljusare syn på arbetsmarknaden och ännu en tid med mycket låga räntor får hushållen att tro på högre bostadspriser, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

-          Undersökningen genomfördes i huvudsak före såväl den kraftiga börsnedgången i kölvattnet av Greklandskrisen som beskedet om begränsningar i möjligheten att belåna bostäder.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på knappt 1,0 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,97 procent, att jämföra med 1,03 procent förra månaden.

-          Hushållen ligger lägre i sina ränteförväntningar än både Riksbanken och marknaden, säger Gunilla Nyström.

Något fler hushåll planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procentenhet fler än förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 003 intervjuer, genomfördes under perioden den 28 april till den 5 maj 2010.

 

_______________________________________
För ytterligare information kontakta:

Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34

Elisabeth Lennhede, pressansvarig, SEB: 070-763 99 16

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • boprisindikator
  • bostadspriser