Pressmeddelande -

Gamla Liv höjer återbäringsräntan till 7 procent

Från och med den 1 juni höjs återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv från 6 till 7 procent, före skatt och avgifter. - En gynnsam börsutveckling i kombination med god kapitalförvaltning har gett en god avkastning och en stigande konsolideringsgrad, vilket gör att vi nu kan höja återbäringsräntan ytterligare, säger Anders Mossberg, vd SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv är ett av marknadens finansiellt starkaste bolag. Den kollektiva konsolideringsgraden var per den 31 mars 119 procent och solvensgraden uppgick till 199 procent. Totalavkastningen för första kvartalet var 4,1 procent. Aktieexponeringen i portföljen var drygt 42 procent per den 31 mars. Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande. SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com För ytterligare information kontakta: Harald Nöjd, chefaktuarie SEB Trygg Liv, 08-785 11 02, 070-376 98 77 Nils Henriksson (CIO) Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 08-785 11 01, 070-656 12 82

Ämnen

  • Ekonomi, finans