Pressmeddelande -

Hushållen mer förmögna än någonsin

Hushållens förmögenhet har fortsatt att öka. Nettoförmögenheten, d v s hushållens tillgångar minus samtliga skulder, har under 2005 ökat med 20 procent och uppgick vid utgången av 2005 till 5 882 miljarder kronor. Det visar SEB:s sparbarometer för fjärde kvartalet 2005. - Det gynnsamma börsklimatet och stigande bostadspriser har bidragit till att hushållens nettoförmögenhet har nått en ny rekordnivå, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom. Hushållens tillgångar är nu mer än fyra gånger så stora som skulderna. Hushållens upplåning ökade med över 11,7 procent på årsbas. Det är den högsta siffran som registrerats sedan 1996. - Låga räntor och stigande bostadspriser har fortsatt att driva på hushållens upplåning. Merparten av nyupplåningen har gått till bostäder. För första gången på 16 kvartal minskar kortföretagens utlåning till förmån för bankutlåningen. - Förklaringen är sannolikt att bankerna på senare tid blivit mer aktiva på konsumentlånemarknaden samtidigt som konsumenterna upptäckt att lånevillkoren generellt är bättre. Nysparandet under fjärde kvartalet var positivt med 5 miljarder. Större delen placerades i fonder (13 miljarder) och fondförsäkring (10 miljarder). Det sedvanliga mönstret med ett negativt nysparande på bankkonto under det fjärde kvartalet upprepades även 2005 (-17 miljarder). - Sparandet i fonder och fondförsäkring var ovanligt stort för att vara fjärde kvartalet. En viktig förklaring är sannolikt att många har valt att placera i den nya förmögenhetsskattefria sparformen Kapitalpension. Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar ökade med 7,1 procent till 2 458 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, medan värdet på de ränterelaterade tillgångarna minskade med 1,9 procent till 2 065 miljarder. Värdet på bostäder ökade med 1,8 procent till 3 097 miljarder kronor. SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 12,8 (12,7) procent. Föreningssparbanken har 13,9 (13,8) procent, Skandia 10,9 (10,8), Handelsbanken 10,7 (10,9) procent, Nordea 8,7 (8,7) procent, AMF 7,6 (7,5) och Länsförsäkringar 4,8 (4,7) procent. Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande. SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com För ytterligare information, kontakta: Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34 Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, SEB Trygg Liv, 08-785 18 42 Christina Dahl, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 42, 070-268 11 42

Ämnen

  • Ekonomi, finans