Pressmeddelande -

Inbjudan till presskonferens - PÅMINNELSE

Hur farliga är dollarfallet och oljeprisuppgången? Tisdagen den 16 november kl 10.00 önskar vi dig välkommen till presentation av årets sista konjunkturrapport "Nordic Outlook" från SEB:s ekonomer. Chefekonom Klas Eklund och Chefen för Ekonomisk Analys Håkan Frisén presenterar rapporten, som behandlar de ekonomiska utsikterna globalt och i Sverige. Oljepriset har stigit. Vad betyder det för inflationen, tillväxten och penningpolitiken? Varför faller dollarn, och hur kommer det att påverka världsekonomin - och Sveriges konkurrenskraft? Plats: Kungsträdgårdsgatan 8 Välkommen! SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com. För ytterliga information kontakta: Klas Eklund 08-763 80 88 Håkan Frisén 08-763 80 67 Olle Holmgren 08-763 80 79

Ämnen

  • Ekonomi, finans