Pressmeddelande -

Inbjudan till presskonferens: SEB presenterar Eastern European Outlook

SEB presenterar Eastern European Outlook onsdagen den 5 oktober kl 10.00, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm. Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Central- och Östeuropa med fokus på de tre baltiska staterna, Polen, Ryssland samt Ukraina. Rapporten, som ges ut två gånger per år, inkluderar även mer översiktliga analyser av Slovakien, Tjeckien och Ungern. Några centrala ämnen som tas upp är: Baltikums snabba tillväxt. Polen efter valet. Rysslands "holländska sjuka". Bakslagen i Ukraina efter den orangea revolutionen. En särskild tema-artikel behandlar inflationen i Central- och Östeuropa, med fokus på euro-tidtabellen. Klarar de länder som står först på tur - Estland, Litauen och Slovenien - sina officiella mål 2007? Rapporten presenteras av Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys och Mats Olausson, chefstrateg, SEB Emerging Markets. Tid: Onsdag 5 oktober 2005, kl 10.00 Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm Välkomna! Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26.

Ämnen

  • Ekonomi, finans