Pressmeddelande -

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS: SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Global krishantering för att mildra recessionen

Den krympande känslan i tidigare Nordic Outlook har nu övergått i hård verklighet. En global kreditmarknad på 100 000-tals miljarder dollar befinner sig i tydlig kontraktion. Finanskrisens mest akuta fas kan ha passerats, men läget är fortsatt allvarligt. Det sätter självklara avtryck i ekonomisk tillväxt, aktier och huspriser. Tre små ord förenas i stor negativ kraft: global synkroniserad recession. Och deflationsspöket kan göra entré. Som motvikt till kriserna ligger enorma och samordnade stödpaket. Världens ekonomiska, finansiella och politiska landskap ritas om. Sänker centralbankerna till nya rekordlåga nivåer, förhindrar stimulanspaketen en fördjupad recession och vem ska finansiera alla statliga underskott?
Regeringen Reinfeldts ekonomiska politik prövas nu, i en komplex miljö, på ett sätt som förmodligen ingen annan svensk regering upplevt i modern tid. Arbetslösheten stiger kraftigt och statens finanser övergår i underskott. Vilket ansvar tar regeringen för den svenska - och globala - ekonomiska tillväxten? Sänker Riksbanken reporäntan till en ny historiskt låg nivå under 1,5 procent?
Tid: Tisdagen den 25 november 2008
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
Pressträffen startar kl. 10.10
Plats: Rum 18, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-7639916 så snart som möjligt.
Välkomna!
Robert Bergqvist, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404 Håkan Frisén, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • nordic outlook
  • recession
  • finansiell krishantering

Relaterade event