Pressmeddelande -

Inbjudan till presskonferens: SEB presenterar Nordic Outlook: En krokig väg tillbaka till balans

Molnen tätnar på den globala konjunkturhimlen samtidigt som kreditkrisen nu byter karaktär. Medan anpassningsprocesserna fortskrider förflyttas fokus till 2009. Hur djup och långvarig blir avmattningen? Höga priser på råvaror, främst energi/livsmedel, riskerar att sprida sig till en mer bestående inflationsuppgång i industriländerna och utgör en källa till social och politisk oro i fattiga länder. Den ekonomiska politiken har höjd beredskap för att bromsa negativa effekter från USA:s tillväxttapp och skakiga husmarknader. Hur kommer regeringar och centralbanker att möta dessa divergerande ekonomiska och politiska utmaningar? I Sverige har konjunkturen hittills visat ganska stor motståndskraft. Kommer vi snart att se mer påtagliga smittoeffekter på hemmaplan? Hur mycket is i magen har egentligen Riksbanken och hur påverkar Borgs höstbudget utrymmet för räntesänkningar? Tid: Tisdagen den 13 maj 2008 Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00 Pressträffen startar kl. 10.10 Plats: Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-7639916 så snart som möjligt. Välkomna! Robert Bergqvist, telefon 08-506 23016, mobil 070-4451404 Håkan Frisén, telefon 08-763 80 67, mobil 070-7638067 SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 mars 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 399 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 331 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterade event