Pressmeddelande -

Påminnelse - Inbjudan till presskonferens - SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Farten ökar i en komplex ekonomisk och finansiell värld

Konjunktursignalerna är positiva. Industrin har rejäla vårkänslor. Regeringar och centralbanker stöttar återhämtningen med kraftigt expansiv politik. Samtidigt ligger notan kvar obetald på bordet från ett decenniums excesser, vilka slutade i en global recession och finanskris. Nu är nästa utmaning här: statsskuldssaneringen.

Kan Greklandskrisen stjälpa den globala återhämtningen och överlever euron sin svåraste prövning hittills? Vem räddar vem och vilken roll väljer Kina att spela? Vad blir de ekonomiska effekterna av alla nya finansregleringar och krav och hur samspelar de med behovet att sanera statens finanser i bland annat Europa och USA? Är inflationen på väg upp och hur länge väntar de stora centralbankerna med sina höjningar?

Hur mycket kan den svenska återhämtningen isoleras från statsskuldsproblemen i andra länder? Kan kronan bli alltför stark? Är det kreditexpansion eller inflation som får Riksbanken att lyfta räntan? Kan ett regeringsskifte ändra utsikterna för Sverige?

Frågorna är många - och spännande. SEB:s Nordic Outlook ger svaren. Rapporten presenteras av SEB:s chefekonom Robert Bergqvist samt Håkan Frisén, chef för Ekonomisk Analys.

Tid:      Tisdagen den 4 maj 2010

Publicering av Nordic Outlook kl. 10.30

Pressträffen startar kl. 10.35

Plats:   Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm


Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 285 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 382 miljarder kronor. Koncernen har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • nordic outlook