Pressmeddelande -

SEB bekräftar dialog med externa parter rörande eventuell försäljning av sin tyska kontorsrörelse

SEB har en bred verksamhet i Tyskland som innefattar en lönsam företagsaffär och kapitalförvaltning samt en rikstäckande kontorsrörelse. SEB har under lång tid kommunicerat att lönsamheten i kontorsrörelsen inte är tillfredsställande och att banken undersöker olika alternativ för att åtgärda detta. SEB har i den processen mottagit externa intressen att förvärva denna verksamhet och banken för nu dialog med externa parter kring en eventuell avyttring.

Tyskland är en viktig marknad för SEB och våra kunder och vi fortsätter utveckla och investera i vår företagsaffär.

Vi kan bekräfta att banken för dialog med externa parter rörande den tyska kontorsrörelsen kring en eventuell försäljning.

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 285 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 382 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:


Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01

Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77, 070-550 35 00

Ämnen

  • Ekonomi, finans