Pressmeddelande -

SEB höjer bolåneräntan från och med 2006-02-03

SEB höjer den fasta räntan på Bolån med 0,05 till 0,21 procentenheter. Efter höjningen blir tremånadersräntan 2,8% Objekt: Ränte- bindningstid: Nuvarande räntesats: Ändring: Villor och fritidshus Fast ränta 10 år 4,55% oförändrad 9 år 4,50% +0,05% 8 år 4,45% +0,05% 7 år 4,40% +0,05% 6 år 4,30% +0,06% 5 år 4,20% +0,11% 4 år 4,10% +0,11% 3 år 3,90% +0,12% 2 år 3,55% +0,12% 1 år 3,25% +0,09% 3 månader 2,80% +0,21% Rörlig ränta 3,40% oförändrad Bostadsrätter Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % För ytterligare information: Staffan Olsson, SEB BoLån 08-763 89 04 Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03

Ämnen

  • Ekonomi, finans