Pressmeddelande -

SEB höjer bolåneräntan från och med 2006-05-03

SEB höjer den fasta 1- 10-års räntan på Bolån med mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Tremånadersräntan lämnas orörd på 2,98%. Objekt: Ränte- bindningstid: Nuvarande räntesats: Ändring: Villor och fritidshus Fast ränta 10 år 4,89% +0,10% 9 år 4,84% +0,10% 8 år 4,79% +0,10% 7 år 4,74% +0,10% 6 år 4,69% +0,15% 5 år 4,59% +0,15% 4 år 4,35% +0,05% 3 år 4,13% +0,08% 2 år 3,85% +0,10% 1 år 3,50% +0,05% 3 månader 2,98% oförändrad Rörlig ränta 3,65% oförändrad Bostadsrätter Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % För ytterligare information: Staffan Olsson, SEB BoLån 08-763 89 04 Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03

Ämnen

  • Ekonomi, finans