Pressmeddelande -

SEB introducerar unikt Finanschefsindex

Sveriges största industri- och tjänsteföretag har en stark framtidstro. Affärsklimatet är mycket gynnsamt samtidigt som företagens finansiella styrka är god. Det framgår av SEB:s nya Finanschefsindex, som publiceras i dag. Indexet hamnar på 65, vilket är en bra bit över den neutrala nivån 50. - Finanschefsindex räknas fram på basis av en ny och helt unik undersökning som genomfördes 9-12 maj, och som vänder sig till finanscheferna i Sveriges 50 största företag. Syftet med indexet är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön. Finanscheferna sitter strategiskt väl positionerade i företagen, som ofta är multinationella. Därmed känner man också av de globala trenderna, säger Robert Bergqvist chefsanalytiker och chef för Trading Strategy som tillsammans med Louis Landeman och Wilhelm Högström sammanställt analysrapporten. Med det positiva budskapet från Finanschefsindexet finns det goda skäl att vara optimistisk om de ekonomiska utsikterna, enligt Bergqvist. Finanschefsenkäten består av ett 15-tal frågor och spänner över områden som t.ex. affärsklimat, strategiska investeringsplaner, sysselsättning, valuta- och räntetro, finansiell styrka och lånemöjligheter. - Trots det positiva huvudbudskapet avslöjar Finanschefsindex en något defensiv företagsstrategi, med fortsatt starkt fokus på kostnader, marginaler och omstruktureringar. Kommande kassaöverskott ska användas till att dra ned skulderna ytterligare, trots företagens redan urstarka balansräkningar, säger Louis Landeman. Värt att notera är även att kommande strategiska investeringar sker i utlandet och inte i Sverige. Även nyanställningar väntas ske främst i utlandet. Enkäten visar inte heller någon större oro för de mycket höga energi- och råvarupriserna, enligt Landeman. SEB:s Finanschefsindex, som är unikt i sitt slag och aldrig tidigare publicerats i Sverige eller i något annat land, är tänkt att användas som komplement till det etablerade inköpschefsindexet och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten, som även återger Trading Strategys syn på konjunktur, räntor, valutor, aktie- och kreditmarknader, finns tillgänglig på www.sebgroup.com. Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande. SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com. SEB introducerar unikt Finanschefsindex För ytterligare information kontakta: Robert Bergqvist, Chefsanalytiker, SEB Merchant Banking, tel: 070-445 14 04 , Elisabeth Lennhede, Informationschef, SEB Merchant Banking, tel: 070-763 99 16.

Ämnen

  • Ekonomi, finans