Pressmeddelande -

SEB lanserar The Benche - webbmötesplatsen för Trade Finance specialister

www.thebenche.com är en dynamisk webbmötesplats öppen för alla Trade Finance specialister och andra aktörer aktiva inom internationell handel. The Benche erbjuder en unik möjlighet att hämta och dela kunskap och erfarenheter, samt diskutera och nätverka med andra professionella aktörer.


Intervju med Fredrik Anderson, CellMark.- För att få till stånd en internationell affär krävs ett omfattande arbete med att samla in information om landet, regionen och dess handelskonventioner. Detta är för många företag både kostsamt och tidskrävande, säger Lars Millberg, Global Head, Trade Finance. Med the Benche vill vi underlätta denna process för företag i och utanför Sverige. En kundundersökning genomförd av Mantaray för SEB:s räkning visar att hälften av de tillfrågade var villiga att dela information med andra inom ramen för en mötesplats.

På the Benche kan medlemmarna till exempel diskutera on-line hur man bäst öppnar ett Letter of Credit (L/C) från Singapore, eller betalningsvillkor i Kenya. Förutom medlemsinlägg med fakta och diskussioner innehåller the Benche även aktuell information och nyheter samt möjligheter för medlemmarna att snabbt och enkelt utöka sina professionella nätverk och på så sätt skapa nya affärskontakter.

SEB kommer att lägga ut viss del av sin kundsupport på the Benche genom att regelbundet publicera en FAQ - (Frequently Asked Questions), samt en "Fråga Experterna" sektion där medlemmarna har möjlighet att få expertsvar på kvalificerade frågor.

Som fullsortimentsbank i norra Europa har SEB en unik och naturlig kundbas av stora och mindre företag med intresse av import och export. Ett urval av dessa kunder har också bistått SEB med att bygga upp the Benche.


Se filmen om hur the Benche fungerar och se även Fredrik Anderson, CellMark förklara de fördelar han ser med the Benche (engelsk röst):

http://gaia.world-television.com/wtvse/2008/SEB/benche/default2.asp

Nedladdningsbart råmaterial i mpeg2-format för att redigering av eget inslag om the Benche:
- Intervju med Fredrik Anderson, CellMark (svensk röst), där Fredrik Anderson talar om hur han använder de olika funktionerna; vilka fördelar han ser med att snabbt kunna få information; om behovet av Trade Finance-nätverk etcetera)
- Klippbilder (från CellMark och bilder som visar olika funktion på the Benche) (utan ljud)

Hämta filerna här: ftp://seb:ftp4S3B@ftp.unit.net

Vid problem med länken:
URL: FTP.unit.net
username: SEB
password: ftp4S3B


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

För ytterligare information kontakta:
Lars Millberg, Global Head of Trade Finance, 08-763 85 46
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • the benche
  • trade finance
  • www.thebenche.com

Relaterat innehåll