Pressmeddelande -

SEB presenterar Sparbarometern för första kvartalet 2006

Sparbarometern visar hur de svenska hushållens sparande och balansräkning utvecklats under första kvartalet 2006. Sparbarometern innehåller fördelningen mellan olika sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna. Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, presenterar Sparbarometern. Tid: Torsdag den 1 juni 2006 kl. 11.00 Plats: SEB, Sergels Torg 2, Stockholm Välkomna! Informationsavdelningen, SEB

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event