Pressmeddelande -

SEB:s Företagarpanel om konjunkturen och tillväxtplanerna: Tydlig optimism hos småföretagen - men många ser hinder för tillväxt

Tillväxttron återkommer nu starkt hos landets små och medelstora företag. För andra kvartalet i rad ökar andelen företagare som tror på högre tillväxt kommande kvartal och har nu gått från 51 procent i början av året till 66 procent i den senaste mätningen i SEB:s företagarpanel. Bland de medelstora företagen (50-249 anställda) är det hela 70 procent som tror på högre tillväxt kommande kvartal. Andelen som tror att lågkonjunkturen återkommer under året har också minskat markant. Hela 83 procent tror att det kommande året kommer att präglas av högre tillväxt.

Optimisterna blev fler än pessimisterna redan förra kvartalet, och på frågan om hur årets första kvartal varit så svarar en majoritet, 55 procent, "normalt", 20 procent "starkt" och 25 procent "svagt". Det innebär att andelen som haft ett svagt kvartal minskat med 7 procentenheter jämfört med Q4 2009. En allmänt stärkt efterfrågan är det vanligaste svaret (64 procent) på varför utvecklingen varit bättre det senaste kvartalet. Allt fler (47 procent av alla företagare, 57 procent bland de medelstora) tror också att det egna företagets vinst kommer att öka i år jämfört med föregående år. För 2011 är förväntningarna ännu starkare.

Andelen som nyanställt har ökat något, från 12 procent till 14 procent, och andelen som skurit ner har sjunkit från 10 procent till 7 procent. Bland medelstora företag är det hela 41 procent som ökat antalet medarbetare det senaste kvartalet.

- Konjunkturbilden stabiliseras i positiv riktning, vilket är glädjande. Andelen som nyanställer ökar och framför allt verkar de medelstora företagen nu gå på offensiven, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. Eftersom delar av mätningen gjordes innan eurokrisen skulle den senaste tidens oro kunna bidra till en dämpad optimism, men påverkan bli troligen inte så stor om inte de internationella konjunkturutsikterna förändras radikalt.

På frågan om hur företagens lönsamhet ser ut idag så sker en långsam förbättring. Fortfarande är det många av de minsta företagen som har det tufft med lönsamheten, medan de medelstora företagen i stor utsträckning (80 procent) uppger "god" eller "genomsnittlig" lönsamhet.

I undersökningen ställdes också ett antal frågor om tillväxt. Bland annat fick företagarna frågan "Har ditt företag vuxit i den takt som du planerade när du en gång startade företaget?". 59 procent svarade ja på den frågan - men hela 41 procent anser att de inte lyckats växa som planerat. Bland mikroföretagen - de som ännu inte har någon anställd - är det nästan varannan (46 procent) som hade planerat för tillväxt men inte lyckats. På frågan om vilka de största hindren för tillväxt är så kommer "risker med att anställa" i topp, följt av "svårt att hitta rätt personal" och att man "saknar tillräckligt med kapital".

- För att säkra det framtida välståndet i Sverige behövs fler företag som växer sig stora, säger Ingela Hemming. Därför behöver de problem som företagarna med tillväxtambitioner möter tas på största allvar och konkreta förslag arbetas fram som underlättar framväxten av nya svenska storföretag.

De vanligaste orsakerna till att man inte vill växa är att man är nöjd med företagets verksamhet som den ser ut idag, att man inte vill jobba mer än man gör idag eller att man vill ha en "hanterbar" verksamhet.Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen, och SEB Newsroom.


Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 27 april till den 4 maj 2010 och besvarades av 1 277 respondenter.


SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97
Elisabeth Lennhede, Press & PR, SEB 08-763 9916, 070-763 99 16,
elisabeth.lennhede@seb.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • företagarpanel
  • företagande
  • tillväxt