Pressmeddelande -

Skarpt fall i SEB:s Boprisindikator - Hushållen betydligt mer negativa till bostadsmarknaden

Andelen svenska hushåll som räknar med stigande bostadspriser det kommande året är betydligt lägre än för en månad sedan, och betydligt fler hushåll än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för juli, som därmed faller kraftigt. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 2,2 procent om ett år och 7 procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 42 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 51 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger på 33 procent mot förra månadens nivå, 22 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 20 procent.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i julimätningen på 9, en nedgång med 20 enheter sedan förra månaden.

- Greklandskrisen och stigande räntekostnader, som för många hushåll innebär mindre pengar i plånboken än förra året, ligger sannolikt bakom att hushållen blivit mer negativa till bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 2,19 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,19 procent, att jämföra med 2,20 procent i junimätningen.

- Hushållen tror att Riksbanken kommer att höja räntan en enda gång under det kommande året.
Det är väsentligt under Riksbankens egen ränteprognos, säger Gunilla Nyström.


Fler hushåll planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

-
Eftersom hushållen tror att reporäntan kommer att höjas marginellt framöver är det naturligt att inte fler tänker binda sina boräntor.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 29 juni till 6 juli 2011.


Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:
Se bifogat pressmeddelande.

För mer information kontakta:

Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34

gunilla.nystrom@seb.se


Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
076-397 54 66

ola.kallemur@seb.se


Eva Odefalk, pressansvarig

073-523 77 21

eva.odefalk@seb.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • seb
  • bostadsmarknaden
  • räntan
  • bostadspriserna