Pressmeddelande -

Världsbanken och SEB samarbetar med skandinaviska institutionella investerare för att finansiera "gröna" projekt

Världsbanken och SEB presenterar i dag ett samarbete för att finansiera projekt som syftar till att minska klimatförändringar eller hjälpa människor att anpassa sig till dem. Tillsammans med flera betydande skandinaviska institutionella investerare, introducerar man därför en "grön obligation" från Världsbanken.

Det gröna obligationslånet är ett exempel på den typ av innovation Världsbanken försöker uppmuntra till inom sin "strategiska ram för utveckling och klimatförändringar", som presenterades tidigare i år med syfte att stimulera och samordna aktiviteter inom offentlig och privat sektor. Detta är första gången Världsbanken och SEB tillsammans erbjuder obligationer kopplade till ett specifikt Världsbanksprogram.

- Vi är mycket glada över att samarbeta med Världsbanken i denna första gröna obligation, säger Annika Falkengren, VD och koncernchef, SEB. Med den här obligationen kan vi erbjuda våra kunder en produkt med vilken de kan uppnå tre saker: ta ställning för att bekämpa den globala uppvärmningen, stödja Världsbanken och dess medlemmar i deras arbete för att bekämpa fattigdom, samt säkra en högre avkastning än i statspapper genom att investera i Världsbankens obligationer med Aaa/AAA-rating.

- Att bekämpa klimatförändringen kommer att ta enorma resurser som endast kan komma från ett väl iscensatt flöde av offentliga och privata finansieringskällor. Denna transaktion är en viktig första ansträngning för att visa på ett sätt på vilket detta kan göras. Vi hoppas att det visar att privatpersoner säkert och lönsamt kan investera sina besparingar i dag och samtidigt bidra till en bättre värld för sina barn, säger Robert B. Zoellick, President, Världsbanken.

De första gröna obligationerna från Världsbanken är denominerade i svenska kronor, totalt 2325 miljarder SEK, med en löptid på sex år. Ränta per år är 0,25 procent över räntan för svenska statsobligationer. SEB är arrangör och kommer att erbjuda obligationerna till investerare via sitt distributionsnät. Ett antal skandinaviska huvudinvesterare har säkrat emissionen. Credit Suisse International är senior co-manager och Landesbank Baden-Württemberg är co-manager i transaktionen.


Sammanfattning

Emittent: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) ¨
Betyg: Aaa/AAA Belopp: SEK 2325 miljarder
Likviddag: 12/11/2008
Förfallodag: 12/11/2014
Emissionskurs: 100,157 Inlösen: 100%
Kupong: 3,5%
Valör: SEK 10.000,00 och integrerade multiplar därav
Notering: Luxemburg
Clearingsystem: Euroclear
Enda lead manager: SEB


För mer information om
SEB:s åtagande att minska klimatförändringar och Världsbankens gröna obligation emitterad av SEB, vänligen besök: http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB4&lang=en och http://treasury.worldbank.org/newsinvestors..

Detta pressmeddelande är inget erbjudande om försäljning av obligationer till Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (IBRD), även känt på kapitalmarknaden som "Världsbanken". Varje erbjudande av obligationer kommer att göras enbart med hjälp av ett prospekt med detaljerad information som kommer att göras tillgängliga via SEB, enda emittent av obligationerna, och är föremål för restriktioner enligt lagstiftningen i flera länder. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas annat än i enlighet med alla sådana lagar.


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

Världsbanken är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FN:s Ekonomiska och sociala råd. Den består av fem internationella organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder i syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom. www.worldbank.org/debtsecurities.


För ytterligare information kontakta:


SEB

Christopher Flensborg, Coordinator, Capital Markets, SEB, 08 5062 31 38, christopher.flensborg@seb.se
Klas Eklund, Senior Economist, miljöfrågor, SEB, 070 763 80 88, klas.eklund@seb.se Elisabeth Lennhede, Presskontakt, SEB, 08 763 9916, 070 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se

Världsbanken

Doris Herrera-Pol, global chef för Capital Markets, +1 202 458 0779, dherrera-pol@worldbank.org
Roger Morier, Communications Advisor, hållbar utveckling, +1 202 473 5675, rmorier@worldbank.org

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • världsbanken
  • annika falkengren
  • grön obligation