Gå direkt till innehåll
Teamet bakom Safestate
Teamet bakom Safestate

Pressmeddelande -

Safestate - startupen som ska förenkla informationssäkerhet och skydda svenska företag mot cyberhot

Informationssäkerhet blir ett allt viktigare område eftersom cyberhoten ökar, blir mer sofistikerade och aggressiva. Nu lanseras Safestate – webbplattformen och bolaget som ska hjälpa företag med deras informationssäkerhet. Bakom lanseringen står informationssäkerhetsföretaget Secify. Den nya plattformen syftar till att förenkla informationssäkerhetsarbetet genom att fokusera på sex utvalda områden.

Informationssäkerhet idag är ett betydligt mer komplext kompetensområde jämfört med bara något decennium sedan. Sex av tio svenska företag utsattes för cyberattacker under 2020. Lika många upplever att de ligger efter i sin informationssäkerhet. En global studie visade att 78 procent av de tillfrågade företagen använder mer än 50 olika digitala säkerhetsverktyg och 37 procent har över hundra olika säkerhetsverktyg.

Safestate ska förenkla arbetet med informationssäkerhet. Plattformen identifierar tekniska, organisatoriska och juridiska risker för att sedan förenkla IT-säkerhetsarbetet för alla små till medelstora företag. Plattformen är uppbyggd utifrån informationssäkerhetens tre hörnpelare, organisatorisk, teknisk och mänsklig säkerhet, och består av sex delar: Sårbarhetsskanning, phishingtester, riskanalysverktyg, compliance-tester, tillgångsregister och lösenordsövervakning. Plattformen är den första helhetslösningen i sitt slag, där modulerna aktivt kommunicerar med varandra.

-Informationssäkerhet har blivit ett både viktigare och krångligare område för de flesta verksamheter; utbudet av tjänster är brett och kostnaden oftast hög. Med Safestate erbjuder vi en helhetslösning som förenklar och tillgängliggör informationssäkerhet för alla sorters organisationer, säger Daniel Fyhr, VD Safestate

Ämnen

Kategorier


Safestate erbjuder säkerhetslösningar inom IT- och informationssäkerhet. Företaget startades 2021 och har huvudkontor i Jönköping, men är verksamma i hela Sverige och världen. Tillsammans med moderbolaget Secify som grundades 2017 arbetar Safestate med informationssäkerhet ur ett holistiskt perspektiv och angriper säkerhetsfrågan med både organisatoriska, tekniska och juridiska tjänster som tillsammans bildar grunden för ett arbete som syftar till att säkra organisationens verksamhet och efterlevnad.

Kontakt

Petra Jonsson
Marknadschef Secify
076 031 78 00 
petra@secify.com

Kontakter

Henrik Pettersson

Presskontakt Marknadskoordinator Marknad/Press 0702908782

Petra Jonsson

Presskontakt Marknadschef Secify Group 076 031 78 00

Relaterat innehåll

Secify
Borgmästargränd 1D
55320 Jönköping
Sverige